03. Ảnh không có Imprimatur

 

H: Con có nhận được nhiều sách kinh và ảnh do bạn bè tặng. Phía sau ảnh có in kinh nhưng không có nguồn gốc cũng chẳng thấy Imprimatur. Con có được hủy bỏ không?
(tranngoc32@)…)

      

Đ: Để bảo vệ đức tin duy nhất cho tín hữu, Giáo hội dạy: Những kinh không có Imprimatur (được in) của ĐGM địa phương th́ không được đọc trong nhà thờ, nhà nguyện giáo xứ, cộng đoàn (theo ư Giáo luật số 827, 4).

Nhưng ông bạn thấy không có điều ǵ trái tín lí, luân lí của Hội thánh như đă học biết, th́ có thể đọc riêng như một lời cầu nguyện, nếu hợp với ḿnh.
Không thích th́ đốt bỏ đi cách tử tế. Dầu sao cũng nên tôn kính h́nh ảnh đạo.

Lm. Đoàn Quang, CMC