10.Người Công giáo kết hôn với người đạo Phật (không rửa tội, đạo ai nấy giữ), có được làm lễ cưới trong nhà thờ không?

 

Câu hỏi:

Người Công giáo kết hôn với người đạo Phật, hay đạo Ông bà, xin phép chuẩn đạo ai nấy giữ, có được làm lễ hôn phối trong nhà thờ không?

 

Đáp:

Câu hỏi đặt ra 3 vấn đề cần trả lời:

1/ Học hỏi và hứa:

        Cha mẹ người Công giáo  đạo gốc, nhất là người Bắc, thường không muốn con cái kết hôn với người khác đạo như vậy, v́ họ thấy có những bất tiện cho con cái, gia đ́nh, họ hàng. Ví dụ: Khi ăn cơm, người làm dấu xin ơn, người không. Tối đến, người đọc kinh, người nằm coi TV. Chúa nhật, người đi lễ, người nằm ngủ ở nhà, đi lễ về muộn lại hạch hỏi, có khi nghi ngờ nhau. Trong nhà có bàn thờ Chúa, bàn thờ Phật...Con cái không biết dạy theo bên Chúa hay bên Chùa. Giáo hội Công giáo cũng thấy những phức tạp đó, nhưng v́ "trọng tự do" nên cho phép kết hôn với điều kiện, người bên đạo Phật phải:

               1/ Học biết về mục đích và đặc tính cốt yếu của hôn phối và tuân giữ (1 vợ 1 chồng, lấy nhau măi măi).

               2/ Biết về cuộc sống đức tin bên đạo Công giáo.

               3/ Biết về 3 điều kiện khi xin phép chuẩn đ̣i:  1/ Tôn trọng đức tin bên công giáo, sống đạo (bàn thờ trong nhà, cầu nguyện hàng ngày, đi lễ Chúa nhật, giữ 10 điều răn, 6 điều răn...lănh các Bí tích. 2/ Phải hứa cho con cái sẽ được rửa tội, và 3/ dạy dỗ chúng theo giáo lư Công giáo.

   

2/ Xin phép chuẩn: Nhờ linh mục lập hồ sơ đám cưới cho ḿnh, xin phép miễn chuẩn (lấy người không rửa tội), nếu không có giấy miễn chuẩn của Ṭa giám mục , th́ "không thành" vợ chồng. (Giáo luật khoản 1086).

   

3/ Lễ hôn phối:

*Thông thường KHÔNG có lễ Hôn phối.

(Nghi lễ Hôn phối: (Theo Sắc lệnh của Bộ Nghi lễ, coi The Rites of The Catholic Church as Revised by The Second Vatican Ecumenical Council, Pueblo Publishing Co, 1983, hoạc Rites of The Catholic Church Vol I, Liturgical Press,1990, p.735) nói như sau:

            a/ "Cử hành TRONG LỄ: nếu là Hôn phối giữa 2 người Công giáo, v́ Bí tích Hôn phối là hành vi phụng vụ (GLCG số 1631)

            b/ "Cử hành NGOÀI LỄ: Nếu là Hôn phối hỗn hợp (một bên Công giáo và một bên Kitô giáo (đă rửa tội thành, coi số 3 trên) (Sắc lệnh Bộ Nghi lễ số 8).

            "Nếu thấy thích hợp (suitable) Bản quyền giáo phận có thể cho phép cử hành hôn phối TRONG LỄ (Sắc lệnh số 19-38), nhưng không cho bên "không Công giáo" rước lễ.)

            c/ "Cử hành NGOÀI LỄ: Hôn phối giữa người Công giáo và người "không rửa tội", (Sắc lệnh Bộ Nghi lễ số 8). Có thể coi thêm nghi thức từ số 55-66 của Sắc lệnh này (sách The Rites p.573-577).

 (Tham khảo: Giáo luật, John M. Huels, The Pastoral Companion, Sách Giáo lư Công giáo, và sách Rites of The Catholic Church).

 

*Trong thực tế, linh mục trách nhiệm có thể hỏi nơi Văn pḥng Chưởng ấn Giáo phận.

 

Lm. Đoàn Quang, CMC