100.Người Công giáo bỏ đạo, qua Tin lành?

 

Hỏi: Tại Arlington, Texas có một nhà thờ Tin lành, tín hữu họ thường đến nhà người Công giáo Việt Nam để mời mọc nghe bible, mời đi nhà thờ của họ…

Đă có mấy người công giáo gốc được họ giúp đỡ này nọ, được mời và đă đi nhà thờ của họ. Có sao không?

 

Trả lời:  

Một số người Công giáo vượt biên bất chấp gian khổ để đi t́m tự do, giữ đạo thánh Chúa từ bao đời, nhưng khi qua đến nước tự do Âu, Mỹ, họ đă bỏ đạo gốc để đi theo Tin lành, Giêhôva Witness, hoặc Mormon, ngay cả bỏ đạo luôn để đi theo các thần "tôi, tiền, t́nh, tiếng" (danh).

Bạn hỏi: Có sao không? Xin trả lời là "Sao th́ chẳng ai biết bây giờ sao, sau này sẽ sao, nhưng nếu không "ăn năn trở lại" sẽ không được rỗi linh hồn, đó là điều thuộc giáo lí Công giáo như sẽ tŕnh bày dưới đây.

Thực tế:

1. Có nhiều người thuộc mấy đạo trên có nhiệm vụ đi chiêu mộ tín đồ để "giữ nhà thờ của họ". Họ họ có công tác đi t́m tín đồ mới, họ đến gơ cửa từng nhà người VN, xin vào nói chuyện để thăm hỏi, để phổ biến tiếng Mỹ, để nói này nọ, mời mọc…đôi khi giúp đỡ...và mời đi nhà thờ của họ cho biết.

 

2. Nhiều nhà Công giáo ban đầu cứng rắn (không mở cửa tiếp đón), nhưng sau nể t́nh, mở cửa tiếp khách.

V́ không thông thạo Kinh thánh và giáo lí Công giáo nên bị lung lay, và v́ nể, nên chấp nhận đi nhà thờ của họ cho biết.

Khi nghe nói chuyện, nghe giảng thuyết, nghe bên Công giáo là đạo lạc (không giữ đúng Kinh thánh , thờ cúng ảnh tượng, thờ Đức Mẹ, kính Đức Mẹ hơn Chúa Giêsu, coi Đức Mẹ như trung gian, Đức Mẹ có nhiều con nên không đồng trinh, linh mục không có vợ là không đúng, …) họ thuộc ḷng mấy câu Kinh thánh, nói mấy điều cũ rích từ bao năm nay, nhưng lại mới với người chưa nghe, chưa biết lí lẽ. Cuối cùng nghe bùi tai, rồi bỏ Công giáo để qua Tin lành, rửa tội lại, trở thành tín đồ Tin lành, với lập trường mới, nghe có lí: "bên nào cũng thờ Chúa".

Đă xảy ra là:

-Bên Cali, có người về bỏ hết tượng ảnh đă đem theo từ VN, bỏ đọc kinh lần hạt, chê Đức Mẹ không đồng trinh, chê các linh mục Công giáo cổ hủ.

- Montana, chị kia cũng v́ theo Giêhova mà từ bỏ cả cha me, không thèm nói chuyện điện thoại với cha mẹ kẻo cha mẹ khuyên trở về Công giáo gốc.

-Mấy nơi, trai Công giáo lấy vợ Tin lành rồi không cho con rửa tội theo CG nữa.

 

3. Giáo lí Công giáo số 846 dạy như sau:

846. "Dựa vào Thánh Kinh và Thánh Truyền Giáo phụ, Công đồng dạy rằng Giáo Hội đang bước đi trên trái đất này th́ cần thiết cho ơn cứu độ. Đúng thế, chỉ ḿnh Chúa Kitô là Đấng Trung gian và là con đường ơn cứu độ: vậy mà Chúa hiện diện với chúng ta trong Thân Thể Ngài là Giáo Hội; trong khi dạy tỏ tường rằng đức tin và phép Rửa tội là cần thiết, Ngài đă đồng thời khẳng định sự cần thiết của Giáo Hội mà người ta bước vào qua cửa của Phép Rửa tội.

Bởi vậy những ai a/ từ chối gia nhập Giáo Hội Công giáo, hoặc b/ từ chối đứng vững trong đó, khi mà họ đă biết Giáo Hội được Chúa thành lập là cần thiết, th́ không thể được cứu độ.

(Cđ Vatican 2, Hiến chế LG 14).

Những người Công giáo bỏ Giáo hội ḿnh mà theo Tin lành... là "những người "từ chối đứng vững trong đó" như vừa nói trên.

 

Vậy, xin quí vị coi chừng và tránh tiếp xúc với bất cứ ai dù Tin lành, dù Mormon, dù Jehova witness,

(Mời click coi t́m hiểu về mấy đạo này)

 

Ước ǵ mùa Chay họ biết trở về với T́nh thương Chúa đang chờ đợi họ.

 

Ai khôn th́ giữ đức tin cho ḿnh và cho con cháu.

Tránh dịp tội là hơn bạo dạn với dịp tội như bà Evà xưa rồi bị lừa mà ăn trái cấm, để hại cho ḿnh và con cái muôn đời.

Chúa Giêsu lưu ư: "Được lời lăi cả mọi sự thế gian mà mất linh hồn nào được ích ǵ" (Mt 16,26)

 

(Lm. Đoàn Quang,CMC)

--------------