103. Tại sao linh mục Công giáo lại tha được tội?

Hỏi:

Người ta nhắc lại lời Chúa Giêsu trong Phúc Âm: "Không ai có quyền tha tội, ngoại trừ một Thiên Chúa". Vậy tại sao các Linh Mục Công Giáo lại tha tội cho người ta?

Vả nữa, Thiên Chúa quyền năng vô cùng, cần ǵ phải nhờ đến loài người làm đại diện Ngài? Để được hiểu biết và khỏi bị người ta xuyên tạc, xin Cha vui ḷng giải đáp cho chúng con vấn nạn này.

(Một người trẻ…)

 

Đáp:

* Bạn viết "Không ai có quyền tha tội, trừ một ḿnh Thiên Chúa".

Đúng. Đó là lời mà mấy kinh sư nghĩ thầm trong đầu về Chúa Giêsu mà thánh Marcô đă ghi lại (Mc 2,7)

Bạn hỏi:

1-Vậy tại sao linh mục Công giáo lại tha tội cho người ta?

- Lư do cũng dễ t́m thôi.

a/ Nếu bạn c̣n tin Kinh thánh, th́ theo Kinh thánh: Chính Chúa Giêsu là Thiên Chúa đă "ban quyền tha tội" cho các tông đồ của Người. Đọc Tin mừng theo thánh Gioan sẽ rơ:

Chương 20, từ câu 19-23:      Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, v́ các ông sợ người Do thái. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói, "B́nh an cho anh em!" 20,20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng v́ được thấy Chúa. 20,21          Người lại nói với các ông, "B́nh an cho anh em! Như Chúa Cha đă sai Thầy, th́ Thầy cũng sai anh em."

 20,22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo, "Anh em hăy nhận lấy Thánh Thần. 

 20,23 Anh em tha tội cho ai, th́ người ấy được tha;

 anh em cầm giữ ai, th́ người ấy bị cầm giữ."

Quá rơ ràng.

 

b/ Nếu bạn c̣n tin Giáo hội Công giáo, th́ đây, sách Giáo lí ban hành năm 1992 viết: # 986: Do ư muốn của Chúa Kitô, Giáo Hội có quyền tha tội lỗi của những người đă được rửa tội, và Giáo Hội hành sử quyền này qua các Giám mục và các linh mục cách thông thường trong bí tích Sám hối.

2*Thiên Chúa quyền năng vô cùng, cần ǵ phải nhờ đến loài người làm đại diện Ngài?

- Đúng: Thiên Chúa quyền năng vô cùng, nhưng theo kế hoạch khôn ngoan và nhân từ, Chúa muốn và ban phép cho một số người thay mặt Chúa để tha tội cho con cái Chúa. Nhưng linh mục chỉ là "dụng cụ" Chúa dùng.

Sách Giáo lí Công giáo viết thêm: #  987:  "Trong việc tha thứ tội lỗi, các linh mục và các bí tích chỉ thuần túy là những dụng cụ mà Chúa Giêsu Kitô sử dụng để tẩy xoá các điều gian ác của ta và ban cho ta ân sủng của sự công chính hoá, v́ Ngài là tác giả độc nhất và là Đấng ban phát ơn cứu độ cho chúng ta"( Catech. R. 1,11,6).

Nếu Chúa hiện ra để tha tội, th́ tội nhân đă phản nghịch Ngài chắc sẽ sợ hăi lắm. Ngày xưa người Dothái nói với ông Moise: "Xin ông nói chúng tôi mới dám nghe, đừng để Chúa nói kẻo chúng tôi chết mất" (Xh 16,19)

Chúa cũng không bảo ta "nói tội vào cái lọ rồi ném xuống ao, hồ" như có giáo phái dạy tín đồ làm như vậy. Nhưng Chúa dùng người thay Chúa để tha hay không tha tội. C̣n rất nhiều chuyện Chúa nhờ con người làm thay Chúa…

 

3*Nói đến Bí tích Giải tội (c̣n gọi là Sám hối, Xá giải, Ḥa giải):

-Theo lí lẽ loài người th́ chẳng ai muốn xưng tội ḿnh ra cho người khác nghe, nhất là những điều riêng tư, thầm kín, e ngại thuộc Điều răn thứ 5, thứ 6, thứ 7.

-Nhưng trong đức tin, ta phải cảm tạ Chúa vô cùng, v́ khi ta phạm tội trọng, đáng sa hỏa ngục (mất hạnh phúc Thiên đàng, chịu lửa thiêu và muôn vàn h́nh khổ với ma quỉ đời đời), mà có người thay mặt Chúa để tha cho, th́ c̣n ǵ sướng bằng. Tạ ơn suốt đời cũng chẳng đủ…

 

*Là tội nhân, ta cần đức tin, khiêm tốn, thành thật ăn năn, xưng thú để được chính Chúa tha thứ cho như sách Giáo lí nói trên.

Kết quả sau khi xưng tội là được "tâm hồn thanh sạch và b́nh an chan chứa". Có vị thánh được Chúa cho thấy linh hồn người vừa xưng tội, đẹp đẽ sáng láng như mặt trời.

*Linh mục trong Ṭa tuy là con người có thể có khuyết điểm mà ḿnh đă biết.

Nhưng theo Giáo luật, "Khi giải tội, linh mục đóng vai thẩm phánbác sĩthừa tác viên vừa của công lư và t́nh thương của Thiên Chúa, để  làm vinh Danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn." (Gl 978,1).

*Cũng nên biết để an ḷng, không ngại xưng thú. Chúa che chở: linh mục có biết điều ǵ trong Ṭa kín cũng kể như không, và "Linh mục không bao giờ được phép nói tội người xưng ra cho ai, hay nhớ tội mà làm hại ai…" (Gl 983-984).

 

Mong rằng, sau khi hiểu biết, bạn sẽ quí mến Phép Giải tội hơn và dọn ḿnh tử tế mỗi khi lănh nhận các Bí tích cứu độ và biết cảm ơn Chúa.

Linh mục Đoàn Quang, CMC.