106. Sau Thánh lễ, Bánh Rượu c̣n dư có c̣n là Ḿnh Thánh, Máu Thánh Chúa nữa không?

 

Hỏi:

 Có vị giáo sư nói: "Chỉ khi cử hành Thánh Lễ, mới có Ḿnh Thánh và Máu Thánh Chúa Giêsu thật sự. Sau đó, bánh rượu c̣n dư lại, không phải là Ḿnh Thánh và Máu Thánh Chúa nữa". Xin Cha giải đáp…

(một bạn trẻ Austin, TX)

 

Đáp:

1-"Bánh rượu c̣n dư lại, không phải là Ḿnh Thánh và Máu Thánh Chúa nữa?"

Không hiểu tại sao "cùng là tấm bánh, ly rượu mà trong thánh lễ là Ḿnh và Máu Chúa, hết lễ rồi lại không c̣n là Ḿnh Máu Chúa nữa" ???

Ông giáo sư kia căn cứ vào định luật nào để nêu kết quả lạ như vậy?

Kinh thánh không viết như vậy.

Hội thánh Công giáo cũng không dạy như thế.

Nếu căn cứ vào sự việc, giải thích thể nào?

    a/ Sau Thánh lễ, nếu không c̣n là MTC th́ linh mục mở cửa Nhà Chầu bỏ cái ǵ vào đó rồi bái gối cung kính?

    b/ Sau Thánh lễ, nếu không c̣n là MT th́ linh mục, phó tế, thừa tác viên TT đem "cái ǵ" đến cho bệnh nhân ăn và nói là "của ăn đàng"? Tại sao phải lừa dối những người yếu đau như vậy? Không đúng.

    c/ Sau Thánh lễ, tín hữu vào nhà thờ làm dấu Thánh giá bái lậy "cái ǵ"? Hội thánh, cha xứ đánh lừa giáo dân, nói là Chúa ngự trong Nhà Tạm, rồi khuyên giáo dân đến viếng, tổ chức chầu, đi kiệu…miếng bánh? Nghe không lọt tai chút nào.

    Thật ra, Giáo lí Hội thánh  dạy như sau:

Số 1377: "Sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể bắt đầu từ lúc thánh hiến và kéo dài bao lâu c̣n tồn tại h́nh bánh và h́nh rượu Thánh Thể".

"Chúa Kitô hiện diện toàn thân nơi mỗi h́nh rượu và h́nh bánh, cũng như nơi mỗi phần của bánh và rượu, thành thử sự việc bẻ bánh không phân chia Chúa Kitô (Cđ Trentô: DS 1641)

Quá rơ ràng.

Số trên không những cho biết "thời gian" MTC tồn tại, mà c̣n cho biết MTC tồn tại "trong cả chiếc bánh nguyên vẹn cũng như trong từng miếng bánh bẻ ra".

(Sách Tín lí thần học viết: "Điều thuộc đức tin là "Toàn thể CKT hiện diện dưới từng phần của các h́nh trạng, dầu c̣n nguyên vẹn, dầu bị phân chia.

Thần học chứng minh:

"Dầu phân chia"

Do hiệu lực hiến thánh, toàn thể bản thể bánh nên Ḿnh và toàn thể bản thể rượu nên Máu Chúa

- mà trước hiến thánh, toàn thể bản thể bánh hay rượu đă ở dưới bất cứ thành phần nào

- Vậy sau hiến thánh toàn thể bản thể Chúa cũng ở trong bất cứ thành phần nào dù đă phân chia. (v́ nếu ở trong phần này mà không ở trong phần kia th́ ai biết được).

 

Có thể bạn đă nghe những chuyện về Phép lạ Thánh Thể . Nếu chưa, mời bạn click và đọc mục sau đây sẽ rơ:

100 Phép lạ Thánh Thể

2/ Nếu bạn tin vào sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể, xin hỏi có cần xét lại đức tin, đức cậy, đức mến với Chúa không?

Không ǵ buồn bằng Thiên Chúa "v́ yêu đến cùng" đă lập Phép Thánh Thể …để nên nguồn yêu thương, an ủi, sức mạnh… cho con cái nơi chốn dương gian lưu đầy này, lại bị con cái không tin nói bậy, hay có tin nhưng thờ ơ, khinh thường, xúc phạm!!!

"Nợ T́nh phải trả bằnh T́nh".

Xin Mẹ Maria, Mẹ Thánh Thể mến yêu, đền bù T́nh Chúa với con và thay cho con…Tạ ơn Mẹ.

(Linh mục. Đoàn Quang, CMC)