112.RỬA TỘI THƯỜNG VÀ KHẨN CẤP

 

Hỏi:

2/  Bí tích rửa tội do linh mục làm tại nhà thờ, và rửa tội trong trường hợp cấp kỳ khi bị sẩy thai, hoặc rửa tội một người đang hấp hối muốn theo đạo. Xin hỏi: có được “thay mặt linh mục” làm điều đó hay không? Hai cách rửa tội  này có giống nhau không? có cùng “power” không?  Bào thai đó hay người hấp hối đó có thật sự được Chúa ngự đến và được sạch tội nguyên tổ không???

(Mother of two Colorado)

 

Đáp:

-Nên biết các Phép Bí tích Công giáo có 2 công hiệu ban ơn thánh: 1/ Do Việc và 2/ Do Người

7 Bí tích do Chúa Giêsu lập đều sinh công hiệu 1/ Do Việc (tùy mục đích mỗi Bí tích), Ví dụ Rửa tội tha tội Tổ tông và tội riêng nếu có, cho làm con Chúa và con Hội thánh. Xin lễ th́ được ơn ích do thánh lễ...

Nhưng công hiệu 2/ Do Người th́ khác nhau. Nếu người làm có ơn nghĩa Chúa, làm sốt sắng...người lănh có ơn nghĩa Chúa (trừ BT Rửa tội và Giải tội) nhận lănh sốt sắng (ít là trong ư muốn) th́ được nhiều ơn ích hơn.

 

Chị hỏi: Bí tích rửa tội do linh mục làm tại nhà thờ, và trong trường hợp cấp kỳ khi bị sẩy thai, hoặc rửa tội một người đang hấp hối muốn theo đạo. Có được “thay mặt linh mục”, làm điều đó hay không?

- a/ Thông thường th́ đưa đến nhà thờ để linh mục, hoặc phó tế rửa tội theo nghi thức đầy đủ, rồi ghi vào Sổ Giáo xứ để tiện tra cứu sau này khi cần đến (theo luật Giáo hội điều 857, 877).

 

-b/ Khẩn cấp, khi không có linh mục, phó tế th́ ai rửa cũng được, miễn là đổ nước và đọc "công thức " như Gh dạy (Tôi rửa ông, bà, anh, chị, em...nhân danh Cha và Con và Thánh Thần) không có Amen. Nhưng nếu ở đó có 1 người Công giáo và 1 người không Công giáo, th́ nên ưu tiên cho người Công giáo rửa cho.

 

Hai cách rửa tội  này có giống nhau không? có cùng “power” không?  

- Hai cách rửa tội này a/ và b/ giống nhau về bản chất, nhưng khác nhau về nghi thức. Có cùng "power" Do Việc như nói trên 1/.

 

Bào thai đó hay người hấp hối đó có thật sự được Chúa ngự đến và được sạch tội nguyên tổ không???

- Chắc chắn có, nếu làm theo như Giáo hội dạy.

 

Đây là vấn đề thần học và Bí tích, hi vọng chị đọc từ từ và đọc vài lần sẽ thấy dễ hiểu hơn.

Mấy câu hỏi tiểp, sẽ được trả lời sau.

 

Lm. Đoàn Quang, CMC.