113.CHỐNG ĐỐI RỬA TỘI BÀO THAI

3/ Một người bạn Công giáo của con, anh ta là người sống gần như vô  thần,  không tin có Chúa, Đức Mẹ, sự cầu nguyện, v.v….hay bất cứ điều ǵ liên quan đến Giáo lư Công giáo, là người hay có những lời nói hoặc tư tưởng chống đối, đă chống đối chuyện này rất dữ dội… Anh ta cho rằng khi người mẹ bị sẩy thai trong vài tuần đầu, mà lại lấy nước rửa tội cho “cục thịt” đó là hành động điên rồ, cuồng tín và ngu xuẩn.. V́ “cục thịt” đó chỉ là cục thịt, không hơn không kém, chưa ra con người, th́ chưa thể có linh hồn,  mà khi không có linh hồn th́ cần ǵ phải rửa tội???

(Mother of two, Colorado)

Đáp:

Nói chung, con người thành bởi thân xác và linh hồn. Có con người sinh sống tự nhiên như bất cứ ai, sống đó rồi chết đó, họ nghĩ "chết là hết" như bất cứ con trâu con ḅ nào...chẳng có đời sau, thiên đàng, hỏa ngục ǵ hết.

Nhưng họ lầm, không hiểu biết sâu xa, không dùng trí khôn mà suy nghĩ...

Bản năng con người do Trời sắp đặt đều hướng về tôn giáo, dù là người mọi rợ chỉ sống trong rừng sâu, hay người văn minh học thức...nếu họ không để lương tri thành mờ tối, chai đá th́ đều cần đến tôn giáo. Càng suy nghiệm về trời đất huy hoàng về các biến cố trong trời đất, người ta càng thấy cần đến Thiên Chúa tạo dựng và quan pḥng...

Đi vào câu hỏi của chị:
"Một người bạn Công giáo của con, anh ta là người sống gần như vô  thần,  không tin có Chúa, Đức Mẹ, sự cầu nguyện, v.v….hay bất cứ điều ǵ liên quan đến Giáo lư Công giáo, là người hay có những lời nói hoặc tư tưởng chống đối, đă chống đối chuyện này rất dữ dội…

 -Người bạn Công giáo của chị có thể có điều ǵ bất măn với bản thân, gia đ́nh, xă hội, tôn giáo đó. Không dùng lí lẽ thuyết phục anh ta được, có thua lẽ anh ta cũng không phục thiện, có một sự tự măn che khuất anh ta. Những người như vậy, chỉ có ơn Chúa đánh đổ thôi, nhưng họ có đáng được ơn Chúa hay không lại là đàng khác. Thông thường, ơn Chúa chỉ xuống cho tâm hồn khiêm tốn, thành tâm, thiện chí. Họ cần cầu nguyện cách thành tâm và cần người khác cầu cho họ trước khi họ đối diện với Thiên Chúa Thẩm phán công minh.

"Anh ta cho rằng khi người mẹ bị sẩy thai trong vài tuần đầu, mà lại lấy nước rửa tội cho “cục thịt” đó là hành động điên rồ, cuồng tín và ngu xuẩn.. V́ “cục thịt” đó chỉ là cục thịt, không hơn không kém, chưa ra con người, th́ chưa thể có linh hồn,  mà khi không có linh hồn th́ cần ǵ phải rửa tội???

- Sách Gương Chúa Giêsu nói: "Để ai mặc ư, c̣n hơn nói nhiều lời mà căi lẫy".

Anh ta cho rằng đó là ǵ,... mặc anh ta, nhưng Giáo hội dạy rằng: "Phải tôn trọng con người từ khi thành thai trong ḷng mẹ tới khi nằm trong ḷng đất (from the womb to the tomb), được bao nhiêu ngày tháng, cũng cứ lấy nước lă "rửa tội" cho "chắc ăn". (Giáo hội không xác định khi nào bào thai được phú hồn như tôi đă trả lời trong câu hỏi lần trước).

Linh hồn quí vô cùng. Chúa đă chịu khổ h́nh, chết đau đớn nhục nhă, cũng chỉ để cứu chuộc linh hồn mà thôi. Hạnh phúc Thiên đàng là vô cùng tận. Có lần Chúa so sánh quyết liệt hơn: "Dù được lời lăi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích ǵ? Lấy ǵ đổi lại cho cân?" (Matthêu 16,26).

Lm. Đoàn Quang, CMC.