119.SAO BÊN CÔNG GIÁO GỌI LINH MỤC LÀ CHA?

 

Hỏi:

Dựa theo lời Chúa dạy: "Các con đừng gọi ai dưới đất là Cha, v́ chúng con chỉ có một Cha Chung ở trên trời, c̣n tất cả chúng con chỉ là anh em với nhau. Chúng con cũng đừng gọi ai dưới đất là thầy, chúng con chỉ có một Thầy là Đức Kitô". Vậy Giáo Hội Công Giáo gọi Đức Giáo Hoàng là Đức Thánh Cha, các Linh Mục là Cha, các anh em Tin Lành gọi các vị giảng đạo của họ là Mục Sư, những danh xưng đó có ư nghĩa ǵ và có trái với lời Chúa dạy không?

(một người)

 

Đáp:

1- Sống trong xă hội con người có trên có dưới. Người trên có chức bậc, người dưới kính trọng người trên. Từ cao xuống thấp, người ta gọi là Ông Trời, Thượng đế, là vua, là quan, là ông này bà nọ…

Trong gia tộc, gia đ́nh cũng có những danh xưng: Ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, chú bác cô d́, cậu mợ…Tía, bố, cha, ba- má, cái, u, mẹ…

Trong các đạo, người ta cũng có danh xưng riêng.

Người Công giáo kính trọng các linh mục (coi như người cha thiêng liêng phần linh hồn) nên gọi là cố đạo, cha; trọng hơn nữa, người Việt thêm chữ Đức như Đức cha, Đức Giáo hoàng (Đức Thánh cha).

Người Pháp, Mỹ cũng gọi: père, father, Saint Pape, Holy Father..., không biết có ai dị nghị chăng?

 

2- Chúa Giêsu bảo "23,9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, v́ anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.

23,10   Anh em cũng đừng để ai gọi ḿnh là người lănh đạo, v́ anh em chỉ có một vị lănh đạo, là Đức Kitô.(Mt 23,9-10).

Vậy nếu giữ đúng lời Chúa dạy th́ gọi là ǵ đây?

Nhiều người đă muốn thay đổi, nhưng chưa t́m ra tiếng gọi, chưa gặp người đồng thuận. Có nơi cùng một tổ chức, thay v́ gọi linh mục là cha - con th́ gọi là anh - em, ban đầu cũng có nhiều người dị nghị...nhưng không phải chỗ nào cũng áp dụng được...

 

3- Thuận ḷng, thuận miệng:

Nếu ai đó không muốn gọi linh mục là cha, cứ việc gọi là "linh mục" theo chức người ta có cho tiện sổ sách: Chào linh mục, thưa linh mục, mời linh mục, xin linh mục… nghe cũng được lắm. Thay v́ cha chánh xứ, cha phó xứ, gọi là linh mục xứ, linh mục phó, nghe cũng xuôi tai lắm.

Nếu ai đó ngại xưng ḿnh là con, cứ việc xưng ḿnh là "tôi": Thưa linh mục, tôi… Tôi th́ xa cách hơn con, nhưng có lẽ không linh mục nào bắt bẻ đâu.

Thông thường, thời nay chẳng linh mục nào muốn người ta gọi ḿnh là cha và được kính trọng quá đáng như thời xưa, giáo dân cúi ḿnh chào: "Con xin phép lạy cha ạ"…

Ngày nay, sự kính trọng "các đấng bậc" giảm sút đi nhiều. Báo chí thế tục bỏ đi chữ "Đức", người ta viết: Giáo hoàng, Hồng y, Giám mục… C̣n danh xưng "đức ông" họ có muốn bỏ luôn đi chăng?

Các vị tu hành đă "bỏ mọi sự" đi tu rồi, ai cần chức tước như người đời làm ǵ. Xưng hô bên ngoài đức này, ngài nọ mà trong ḷng miễn cưỡng, khó chịu th́ chẳng ai quí hóa ǵ.

Lm. Đoàn Quang, CMC.