11. Tại sao khi kết hôn với người ngoài Công giáo, lại bắt họ phải theo Công giáo?

 

Hỏi:

Tại sao khi kết hôn với người không Công giáo, lại bắt họ phải theo Công giáo?

 

Đáp:

- Không ai có quyền bắt người khác theo đạo Công giáo, cụng như không ai có quyền cấm người khác theo đạo Công giáo. Giáo hội tuyên bố rơ điều đó trong Tuyên ngôn Tự do Tôn giáo của Công đồng Vaticanô 2. (coi dưới).

 

Nhưng Thương nhau thật th́ theo, muốn cùng nhau đi một đường th́ theo (Ông St. Exupery nói rất hay: "Yêu nhau không là ngồi nh́n nhau, nhưng là cùng nh́n về một hướng", ai thấy đạo Công giáo tốt hơn, hợp với ḿnh hơn, nhiều lợi ích cho đời sống vợ chồng, cho con cái hơn th́ theo. Đă theo th́ theo thật ḷng, sống thật t́nh.

Trên thế giới này từ 2 ngàn năm nay đạo Công giáo đă đem lại muôn điều phúc lợi cho con người, cho thế giới trong công b́nh, bác ái, dù có những giáo dân sống không đúng tôn chỉ của đạo, nhưng không v́ vậy mà đạo không tốt nữa.

 

Cũng có thể người ta hỏi: Tại sao người  Công giáo không bỏ đạo Công giáo để theo Phật giáo, đạo Tin lành?

- Người Công giáo chân chính khi tin đạo do Chúa Trời làm người dạy dỗ, biết đức tin cao quí của ḿnh vào Thiên Chúa cao cả, tốt lành, thánh thiện, công bằng, yêu thương họ vô cùng vô tận…đă chết cho họ, th́ họ không muốn bỏ đạo, dù có phải chết như biết bao người đă chết v́ đạo từ xưa tới nay họ cũng sẵn ḷng, chứ đừng nói tới bỏ đạo để lấy vợ lấy chồng. Đối với họ : "Được lời lăi cả thế gian mà thiệt mất phần hồn nào có lời lăi ǵ? (Chúa phán trong Phúc âm Matthêu 16, 26).

 

Lm. Đoàn Quang, CMC

---

 

(Nếu muốn biết thêm:

1/ Giáo luật (Gl) số 1059 viết: Hôn phối của các người Công giáo, hay chỉ một bên là Công giáo, bị chi phối bởi luật Thiên Chúa , luật Giáo hội , và luật đời nữa.

 

2/ Gl số 1068 viết: Hôn phối vô hiệu (không thành) giữa một người đă được rửa tội trong đạo Công giáo với một người không rửa tội". Nếu không được thẩm quyền giáo phận miễn ngăn trở này. V́ thế phải xin phép…

 

3/ Hôn nhân khác đạo (mix marriage), cũng có người gọi là hôn phối pha, hôn phối hỗn hợp) - nghĩa hẹp là một bên rửa tội trong đạo Công giáo, bên kia rửa tội trong đạo khác được giáo hội Công giáo nh́n nhận là "thành".

(các đạo rửa tội "thành" v́ họ rửa nhân danh Chúa Ba ngôi như Chúa Giêsu dạy. Đó là Easten non Catholics, Adventists,, African Methodist Episcopal, Amish, Anglican, Assembly of God, Baptism, the Christian and Missionary alliance, Church of the brethen, Church of God, Congregational Church, Disciples of Christ, Episcopalians, Evangelical Churches, United Brethren, Liberal Catholic Church, Lutherans, Methodists, Church of the Nazazerine, Old Catholics. Old Roman Catholics, Polish national Church, Presbyterian Church, Reformed Churches, United Church of Christ.) John Huels, The Pastoral Companion, Franciscan press, 1997, p.342)

- Nghĩa rộng là một bên Công giáo, bên kia không rửa tội.

 

4/ Gl số 1125 viết: "Nếu có "lư do chính đáng và hợp lư", Bản quyền sở tại có thể ban phép chuẩn cho bên Công giáo thành hôn với bên không Công giáo, với những điều kiện (đă nói trên khi lấy người Phật giáo…)

 

5/ Lưu ư những khó khăn:

Sách Giáo lư Công giáo được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban hành năm 1992 viết rơ ràng hơn như sau: (GlCg92 các số 1633-1636):

 

- "T́nh trạng hôn nhân hỗn hợp (giữa một người công giáo và một người đă được rửa tội không công giáo) xảy ra một cách khá thông thường. Việc này đ̣i hỏi một sự chú ư đặc biệt của các người phối ngẫu và các vị chủ chăn. Trường hợp những cuộc hôn nhân khác biệt tôn giáo (giữa một người công giáo và một người không được rửa tội) càng cần phải thận trọng hơn.

 

- "Sự khác biệt tôn giáo giữa những người phối ngẫu không phải là một trở ngại không thể vượt qua đối với hôn nhân, khi hai người có thể chia sẻ những ǵ mỗi người đă nhận được từ cộng đoàn của ḿnh, và có thể học cách sống trung thành với Chúa Kitô.

Tuy nhiên, không nên coi nhẹ những khó khăn của những cuộc hôn nhân hỗn hợp: điều này cho thấy sự chia rẽ giữa các Kitô hữu vẫn chưa vượt qua được. Các cặp vợ chồng có nguy cơ cảm thấy thảm kịch của sự chia rẽ của các Kitô hữu ngay tại trong gia đ́nh của ḿnh. Sự khác biệt tôn giáo c̣n khiến những khó khăn này trở nên trầm trọng hơn. Những khác nhau về tín ngưỡng, khác nhau trong quan niệm về hôn nhân, rồi những đầu óc tôn giáo khác nhau, tất cả đều có thể làm thành một nguồn mạch những căng thẳng trong hôn nhân, nhất là trong việc giáo dục con cái. Khi đó có thể phát sinh chước cám dỗ về dửng dưng tôn giáo.

 

- "Theo Giáo luật hiện hành trong Giáo Hội La-tinh, để hợp pháp, một cuộc hôn nhân hỗn hợp cần phải có phép minh nhiên của Giáo quyền (xem GL khoản 1124). C̣n đối với hôn nhân khác tôn giáo, phải có sự chuẩn miễn minh nhiên về cản trở này, th́ cuộc hôn nhân mới thành hiệu (xem GL khoản 1086).  Sự cho phép hoặc sự chuẩn miễn này, giả thiết cả hai bên đă biết và không loại bỏ những cùng đích và những đặc tính chủ yếu của hôn nhân, cũng như những nghĩa vụ buộc bên công giáo phải chu toàn liên quan đến việc rửa tội và giáo dục con cái trong Giáo Hội công giáo (xem GL khoản 1125).

 

"Trong nhiều miền, nhờ có đối thoại đại kết, các cộng đoàn Kitô giáo đă cùng nhau xây dựng một mục vụ chung cho các cuộc hôn nhân hỗn hợp, với nhiệm vụ là giúp các cặp vợ chồng này sống t́nh trạng riêng biệt của họ dưới ánh sáng của đức tin, và cũng giúp họ thắng vượt những căng thẳng giữa những nghĩa vụ của hai người đối với nhau, cũng như đối với các cộng đồng giáo hội của họ. Sau cùng, để khuyến khích sự phát huy những ǵ chung cho niềm tin của hai người, và kính trọng những ǵ chia cách họ.

 

"Trong những cuộc hôn nhân khác tôn giáo, giữa một người công giáo và một người không được rửa tội, người công giáo có một nhiệm vụ riêng biệt: "Bởi v́ người chồng không có đức tin sẽ được thánh hoá bởi vợ ḿnh, và người vợ không tín ngưỡng sẽ được thánh hoá bởi người chồng tín hữu" (1 Cr 7,14). Sẽ là một niềm vui lớn cho người phối ngẫu công giáo và cho Giáo Hội, nếu sự "thánh hoá" này dẫn người phối ngẫu kia trở lại và tự do lănh nhận đức tin Kitô giáo (xem 1Cr 7,16). T́nh yêu phu phụ chân thành, sự thực thi các nhân đức trong gia đ́nh cách nhẫn nại và khiêm nhường cũng như lời cầu nguyện vững vàng có thể chuẩn bị cho người phối ngẫu vô tín ngưỡng lănh nhận ân sủng của việc trở lại.

 

6/ Tuyên ngôn Tự do tôn giáo: "Đối với tôn giáo nói chung, Giáo hội chủ trương Tự do Tôn giáo, v́ theo mạc khải cũng như gương hành động của Chúa Kitô "Không ai bị cưỡng bách phải chấp nhận đức tin trái với ư muốn...nhưng cũng yêu cầu các chế độ chính trị thế giới tôn trọng tự do tín ngưỡng, không ai được cản trở người ta tự do chấp nhận đức tin" (Tuyên ngôn Tự do Tôn giáo).