120. RỬA TỘI TRẺ NHỎ

 

Hỏi:

Để khỏi bị lung lạc bởi những lư luận khác biệt, xin Cha vui ḷng cho biết lư do tại sao Giáo Hội Công Giáo lại chủ trương cho các em lúc c̣n nhỏ đă lănh Bí Tích Thánh Tẩy, trong khi các giáo phái ly khai lại chủ trương chỉ lănh Bí Tích Thánh Tẩy khi đă đến tuổi khôn biết nhận định và tự do lựa chọn?

(Người trẻ thắc mắc)

 

Đáp:

Cha mẹ người Công giáo đă được học biết về những ơn ích thiêng liêng của Phép Rửa tội (khỏi tội Tổ tông, được làm con Chúa, được Nước Thiên đàng, được làm con Giáo hội...), nên cha mẹ muốn con cái ḿnh cũng được những ơn ích đó ngay từ c̣n nhỏ, nhất là nơi những gia đ́nh đạo "gốc", để nếu con có chết sớm, các em chắc được phần rỗi linh hồn. Đó là món quà quí nhất mà cha mẹ có thể xin cho con. Với tâm t́nh và việc làm ấy, không ai nên trách cha mẹ "sao không đợi con cái lớn lên, để nó ư thức và xin rửa tội nếu nó muốn! Đây chỉ là lối biện luận của kẻ "khô đạo" không đáng để ư.

Về những Ơn ích của Phép (Bí tích) Rửa tội, xin được trích Giáo lư Công giáo như sau:

 

RỬA TỘI TRẺ EM

 # 1250 : Được sinh ra với một bản tính loài người đă sa ngă và mang vết tích tội nguyên tổ, chính các em nhỏ cũng cần được sinh lại trong phép Rửa tội( xem DS 1514), để các em được giải thoát khỏi quyền hành của tối tăm và được đưa vào lănh vực của sự tự do của con cái Thiên Chúa( xem Cl 1,12-14) mà mọi người đều được gọi hưởng nhờ. Tính tuyệt đối "nhưng không" của ơn cứu độ được đặc biệt thấy tỏ rơ trong phép Rửa tội các trẻ nhỏ. Bởi vậy Giáo Hội và  cha mẹ em nhỏ sẽ làm em thiệt mất ân sủng vô giá là trở thành con Thiên Chúa, nếu không lo rửa tội cho em ít lâu sau khi sinh ra( xem CIC, can. 867; CCEO,can.681; 686,1).

 # 1252: Thói quen rửa tội cho các trẻ nhỏ là một truyền thống xa xưa trong Giáo Hội, và có những bằng chứng rơ ràng từ thế kỷ II. Nhưng có thể ngay từ hồi các tông đồ, khi "tất cả nhà" lănh nhận phép Rửa tội( xem Cv. 16,15.33; 18; 1 Cr 1,16>, th́ người ta cũng đă rửa tội cho các trẻ nhỏ( xem CDF, instr. "Pastoralis actio").

 AI CÓ THỂ RỬA TỘI?

 # 1256: Các thừa tác viên thường lệ của bí tích Rửa tội là các giám mục và các linh mục; trong Giáo Hội La-tinh, c̣n thêm các phó tế nữa( xem CIC,can. 861,<185>1; CCEO, can. 677,<185>1)

Trong trường hợp khẩn cấp, bất cứ ai cũng có thể rửa tội, cả nhưng người chưa lănh nhận phép Rửa tội, miễn là có ư định là muốn làm điều mà Giáo Hội làm khi rửa tội cho người ta, và đọc công thức rửa tội nhân danh Ba ngôi. Giáo Hội thấy có lư do của trường hợp này v́ Thiên Chúa muốn mọi người được ơn cứu độ( xem 1 Tm 2,4>, và v́ phép Rửa tội cần thiết cho ơn cứu độ( xem Mc 16,16)

SỰ CẦN THIIẾT CỦA PHÉP RỬA TỘI

 # 1257: Chính Chúa Kitô đă khẳng định rằng phép Rửa tội cần thiết cho ơn cứu độ( xem Ga 3,5) Bởi vậy Ngài đă truyền dạy các tông đồ đi loan báo Tin mừng và rửa tội cho muôn dân( xem Mt 28,20; xem DS. 1618; LG 14; AG 5) Phép Rửa tội cần thiết cho những người đă được nghe loan báo Phúc Âm và có thể xin lănh nhận bí tích này( Mc 16,16)

# 1261: C̣n về các trẻ nhỏ chết không được rửa tội, Giáo Hội chỉ c̣n biết phú thác các em cho lượng từ bi của Thiên Chúa, như Giáo Hội làm khi cử hành lễ an táng cho các em. Thiên Chúa nhân từ vô cùng muốn tất cả mọi người được cứu độ( xem 1 Tm 2,4, và niềm âu yếm mà Chúa Giêsu đă dành cho các trẻ nhỏ khiến Ngài đă nói: "Hăy để các em đến với Thày, đừng cản ngăn chúng" (Mc 10, 14), tất cả những điều này cho phép chúng ta hy vọng có một con đường ơn cứu độ cho các trẻ em chết khi chưa được rửa tội. Nhân đó, Giáo Hội càng khẩn thiết kêu gọi đừng cản trở việc các trẻ em đến với Chúa Kitô qua hồng ân của phép Rửa tội.

Kết: Các "giáo phái li khai chủ trương" thế nào tùy họ, ta theo Chúa Kitô và Giáo hội của Người, ta cứ Lời Chúa và Giáo hội dạy mà thi hành cho "chắc ăn". Đó là thái độ của người khôn ngoan thật.

Linh mục Đoàn Quang, CMC