124. Cưới mà không có lễ cưới?

Kết hôn với người ngoại (đạo ai nấy giữ, không rửa tội)

có được làm lễ cưới không?

 

Câu hỏi:

Cuoi tuan vua qua, con di du mot le cuoi, goi la “nghi thuc hon phoi”. Co dau la nguoi CG, lap gia dinh voi anh nay la ngoai dao. Con thac mac la tai sao la le cuoi  nay lai khong co Dang Le, va Ruoc Le, nhu nhung le cuoi khac, mac du cung co cac bai doc, va bai giang. Con di du rat nhieu dam cuoi, cung nguoi CG lay nguoi ngoai dao, nhung co day du tu A toi Z, rieng phan Ruoc Le, thi nguoi khong CG khong duoc Ruoc le ma thoi. Tai sao le cuoi nay lai khong nhu vay? Phep giao va phep chuan la mot, hay co gi khac nhau?

Nhung nguoi tham du le cuoi nay deu la nguoi CG, ngoai tru gia dinh va ho hang cua chu re la khong. Con thay ai cung thac mac va “bat binh” het. Dieu nay co phai la “luat” cho nguoi CG lay nguoi ngoai dao, hay do la do cha xu, muon hay khong muon???

Xin cho con mot cau tra loi!

(Mother of two)

 

Trả lời:

 Có 3 câu hỏi cần trả lời:

1/Co dau la nguoi CG, lap gia dinh voi anh nay la ngoai dao. Con thac mac la tai sao la le cuoi  nay lai khong co Dang Le, va Ruoc Le, nhu nhung le cuoi khac, mac du cung co cac bai doc, va bai giang. Con di du rat nhieu dam cuoi, cung nguoi CG lay nguoi ngoai dao, nhung co day du tu A toi Z, rieng phan Ruoc Le, thi nguoi khong CG khong duoc Ruoc le ma thoi. Tai sao le cuoi nay lai khong nhu vay?

Đáp: Người Công giáo được lấy người Phật giáo không theo Công giáo (không rửa tội, đạo ai nấy giữ), với mấy điều kiện sau:

    1. Học hỏi và hứa: Bên Công giáo và bên kia cần được :

         a/ Học biết về mục đích và đặc tính cốt yếu của hôn phối và tuân giữ (1 vợ 1 chồng, lấy nhau măi măi).             

         b/ Phải hứa cho con cái sẽ được rửa tội, và dạy dỗ chúng theo giáo lư Công giáo.

    2. Xin phép chuẩn: Nhờ linh mục lập hồ sơ đám cưới cho ḿnh, xin phép miễn chuẩn (lấy người không rửa tội), nếu không có giấy miễn chuẩn của Ṭa giám mục , th́ "không thành" vợ chồng. (Giáo luật khoản 1086).

    3. Thánh lễ hôn phối: Việc này Giáo luật không nói tới, nhưng Sắc lệnh do Bộ Lễ nghi của Giáo hội viết: "Hôn phối giữa người Công giáo và người "không rửa tội" sẽ theo các số 55-66 (Cử hành Lời Chúa, nghi thức hôn phối, phép nhẫn, trao nhẫn, lời nguyện trên đôi tân hôn, kết thúc).

Nghi thức hôn phối có thể cử hành trong nhà thờ hay nơi nào thích hợp (Sắc lệnh Bộ Nghi lễ số 8. Coi Sách The Rites pp. 573-577).

Theo tài liệu trên, không thấy Sắc lệnh nói tới Thánh lễ.

Nếu đôi bên tha thiết xin có lễ, linh mục lo cho đôi bạn có thể xin phép nơi Ṭa giám mục. Nếu không có lễ, sẽ chỉ có nghi thức như trên.

Được hay không, nên giải nghĩa cho Cộng đoàn lúc đầu lễ hay đầu Nghi thức cử hành Lời Chúa để mọi phần tốt đẹp, khỏi "thắc mắc, bất b́nh".

 

2/Phep giao va phep chuan la mot, hay co gi khac nhau?

Đáp: Khi cha xứ đă xin phép chuẩn để "đạo ai nấy giữ" sẽ không có "Bí tích Hôn phối" (Sacrament of Marriage- cho 2 người Công giáo), mà sẽ có Phép Giao (Contract of Marriage). Phép Giao có thể cử hành ngoài thánh lễ Hôn phối, sẽ không có long trọng như lễ dành cho 2 người Công giáo.

 

3/Dieu nay co phai la “luat” cho nguoi CG lay nguoi ngoai dao, hay do la do cha xu, muon hay khong muon???Nhung nguoi tham du le cuoi nay deu la nguoi CG, ngoai tru gia dinh va ho hang cua chu re la khong. Con thay ai cung thac mac va “bat binh” het.

Đáp: Trong phần nghi lễ, Giáo hội phân biệt đôi hôn nhân Công giáo và đôi hôn nhân hỗn hợp, không nên đổ cho cha xứ, nhưng cũng nên biết có cha xứ này có cha xứ khác.

 

Linh mục Đoàn Quang, CMC