126. Theo đạo Phật để lấy vợ được không?

 

Câu hỏi:

Người Phật giáo bỏ đạo Phật theo đạo Chúa để lấy vợ lấy chồng. Vậy  người  Công giáo có thể bỏ đạo Công giáo theo đạo Phật để lấy vợ không?

(một người trẻ TX)

 

Trả lời:

- Được lắm chứ, v́ người ta có tự do mà. Nhưng nên biết như sau:

 

a/ Người bỏ đạo Công giáo tức là người rất kém giáo lí, không biết đạo ḿnh do Thiên Chúa lập ra, không biết Chúa ḿnh quyền phép vô cùng, dựng nên trời đất, vạn vật, con người. Chúa thương ḿnh, đă làm người, chịu chết cứu độ, cho ḿnh được hưởng phước đời đời.

 

b/ Người bỏ đạo tức là người "vỗ mặt Ông bà Cha mẹ " đă cho con cháu được làm con Chúa qua Phép Rửa tội. Sau này ông bà cha mẹ lên Thiên đàng, c̣n con cháu phải xuống Hỏa ngục th́ thật quá buồn.

 

c/ Người bỏ đạo tức là bỏ Giáo hội Công giáo. Giáo hội thay mặt Chúa dạy rằng: Những ai đă biết GH được Chúa Kitô là cần thiết, mà c̣n từ bỏ th́ họ không được cứu rỗi.(Lg số 14 và GLCG số 846)

 

d/ Người bỏ đạo tức là bỏ Chúa. Chúa đă nói trong Tin mừng theo thánh Matthêu (10, 32-33) như sau: "Ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, th́ Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, ở trên trời. Ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, th́ Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, ở trên trời".

Trước ṭa phán xét mà bị Chúa chối th́ không đau đớn nào bằng!

 

đ/ Người bỏ đạo tức là người coi vợ sắp lấy quá cao quá trọng. Phải chăng là bà Tiên giáng thế...đẹp đẽ, dịu dàng... Nhưng người ta có biết luật tâm lí mà Alfred de Vigny đă nói: "T́nh chỉ đẹp khi t́nh dang dở, t́nh hết vui khi đă vẹn câu thề"...liệu 2 người có được "cơm lành canh ngọt" suốt đời chăng?

 

Người Công giáo chân chính khi tin đạo do Chúa Trời làm người dạy dỗ, biết đức tin cao quí của ḿnh vào Thiên Chúa cao cả, tốt lành, thánh thiện, công bằng, yêu thương họ…vô cùng vô tận, chết cho họ, th́ họ không muốn bỏ đạo, dù có phải chết như biết bao người đă chết v́ đạo từ xưa tới nay, họ cũng sẵn ḷng, chứ đừng nói tới bỏ đạo để lấy vợ lấy chồng. Đối với họ : "Được lời lăi cả thế gian mà thiệt mất phần hồn nào có lời lăi ǵ? (Chúa phán trong Phúc âm theo thánh Matthêu 16, 26).

 --------------------------------

Một truyện đáng suy:

Thánh giáo phụ Basiliô bị điệu ra ṭa án Roma trước mặt hoàng đế :

-Vua phán:Ngươi bỏ đạo, ta sẽ ban cho chức cao lộc hậu.

-Lời bệ hạ dạy chỉ dỗ được trẻ con. Kinh thánh dạy tôi khác hẳn, nên tôi thà chết hơn ĺa

bỏ Đấng Kitô.

-Ngươi không biết trẫm là ai sao?

-Tôi không tuân lệnh vua đâu.

-Ngươi không biết ta có quyền ban chức tước cho ngươi sao ?

- Chức tước bổng lộc có thể thay đổi như chính vua.

Thấy không thể lay chuyển ḷng thánh nhân

vua đe tịch thu tài sản, tra tấn, tù tội, và giết.

- Tâu bệ hạ tôi chẳng có gia tài cho bệ hạ tịch thu.

Lưu đày chăng ? Tôi có quê thiên đàng.

Tra tấn ư ? Tôi sẵn sàng chịu v́ Chúa. Giết tôi ư ? Càng sớm về trời.

-Ngươi thật điên cuồng !

-Tôi mong được điên măi như thế này.

Hoàng đế và triều thần phải thua cuộc trước đức tin của Basilio.

 

Linh mục Đoàn Quang, CMC