127. Hôn phối hỗn hợp, Hôn phối khác đạo

 

Hỏi:

Hôn phối Hỗn hợp và Hôn phối khác đạo khác nhau thế nào?

 

Đáp:

1-Hôn phối hỗn hợp (mixed marriage), cũng có người gọi là hôn phối pha, hôn nhân hỗn hợp)

là Hôn phối giữa người Công giáo và người đă Rửa tội "Không- Công giáo" (GlCg 1633), được giáo hội Công giáo nh́n nhận là "thành,  - valid".

(25 đạo sau đây rửa tội "thành" v́ họ rửa nhân danh Chúa Ba ngôi như Chúa Giêsu dạy.

1-Easten non Catholics, -Adventists, -African Methodist Episcopal,

-Amish, -Anglican, -Assembly of God,

-Baptism, -The Christian and Missionary alliance, Church of the brethen,

10-Church of God, -Congregational Church, -Disciples of Christ,

-Episcopalians, -Evangelical Churches, -United Brethren,

16-Liberal Catholic Church, -Lutherans, -Methodists,

-Church of the Nazazerine, -Old Catholics, -Old Roman Catholics,

-Polish national Church, -Presbyterian Church, -Reformed Churches,

25-United Church of Christ.)

(John Huels, The Pastoral Companion, Franciscan press, 1997, p.342)

 

*Cần Phép chuẩn:

Giáo luật Điều 1124:  Nếu không có phép minh thị của nhà chức trách có thẩm quyền, hôn phối bị cấm chỉ giữa hai người đă rửa tội, mà một người đă được rửa tội trong Giáo Hội công giáo, hoặc đă được nhận vào Giáo Hội công giáo sau khi rửa tội và chưa công khai bỏ Giáo Hội công giáo, với một người thuộc về một Giáo Hội hay giáo đoàn không hiệp thông hoàn toàn với Giáo Hội công giáo.

 

2- Hôn phối Khác đạo (disparity of cult): là Hôn phối giữa người Công giáo và người "Không Rửa tội" (GlCg 1633), ví dụ: Phật giáo, Cao đài, Ḥa hảo, Khổng giáo...Do thái giáo, Hồi giáo, Ấn độ giáo...

 

*Cần Phép chuẩn:

Giáo luật điều 1125: "Nếu có "lư do chính đáng và hợp lư", Bản quyền sở tại có thể ban phép chuẩn cho bên Công giáo thành hôn với bên không Công giáo, với những điều kiện sau:

1-  Bên công giáo phải tuyên bố sẵn sàng xa tránh mọi nguy cơ làm tổn thất Đức Tin, và hứa thành thật sẽ làm hết mọi sự có thể để con cái được rửa tội và giáo dục trong Giáo Hội công giáo.

2- Vào lúc thuận lợi, phải cho bên kia biết những lời hứa mà người công giáo phải giữ, để chính họ được thực sự ư thức về lời hứa và bổn phận của bên công giáo.

3- Cả hai bên phải được giáo huấn về các mục đích và đặc tính cốt yếu của hôn phối, và không bên nào được loại bỏ các điều ấy.

 

**Lưu ư những khó khăn trong cả 2 thứ trên:

Sách Giáo lư Công giáo được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban hành năm 1992 viết rơ ràng hơn như sau: (GlCg92 các số 1633-1636):

 

a- "T́nh trạng hôn nhân hỗn hợp (giữa một người công giáo và một người đă được rửa tội không công giáo) xảy ra một cách khá thông thường. Việc này đ̣i hỏi một sự chú ư đặc biệt của các người phối ngẫu và các vị chủ chăn.

 

b-Trường hợp những cuộc hôn nhân khác biệt tôn giáo (giữa một người công giáo và một người không được rửa tội) càng cần phải thận trọng hơn.

 

c- "Sự khác biệt tôn giáo giữa những người phối ngẫu không phải là một trở ngại không thể vượt qua đối với hôn nhân, khi hai người có thể chia sẻ những ǵ mỗi người đă nhận được từ cộng đoàn của ḿnh, và có thể học cách sống trung thành với Chúa Kitô.

 

d-Tuy nhiên, không nên coi nhẹ những khó khăn của những cuộc hôn nhân hỗn hợp: điều này cho thấy sự chia rẽ giữa các Kitô hữu vẫn chưa vượt qua được. Các cặp vợ chồng có nguy cơ cảm thấy thảm kịch của sự chia rẽ của các Kitô hữu ngay tại trong gia đ́nh của ḿnh...

 

Linh mục Đoàn Quang, CMC.