145.ĐỨC MẸ ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC?

Hỏi:

Việt nam ta có Ḍng tên là Ḍng Đức Mẹ Đồng công Cứu chuộc, ư nghĩa như thế nào, có giống như Ḍng Chúa Cứu thế không?

(một người muốn t́m hiểu)

Đáp:

Cám ơn "người muốn t́m hiểu" nêu câu hỏi này. Câu hỏi khó chứ không dễ hiểu.

Có người nói: Trong bài hát “Cung Chúc Trinh Vương” có câu: “Mẹ đă hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại”.

Nhưng người khác nói Đức Mẹ không bao giờ “lập công”...

Vậy phải hiểu "Mẹ Đồng công" thế nào cho đúng ư Giáo hội Công giáo ?

1-Phân tích kiểu thần học thế này:

- Chắc chắn rằng Cứu chuộc cách khách quan (tự nó cần thiết) là công việc Chúa Kitô đă làm (đổ máu ḿnh, chết trên thập giá) để cứu chuộc tội lỗi thế gian, nhờ đó Người đền bồi mọi tội lỗi và ban mọi ơn sủng cho nhân loại được cứu rỗi.

 

- Cộng tác vào việc cứu chuộc trên (không cần thiết), nhưng theo kế hoạch của Thiên Chúa đă làm, th́ cần thiết, cần nhờ đến Đức Mẹ (gọi là đồng công cứu chuộc) do sự mang thai,  sinh dưỡng Chúa Con, do lời cầu nguyện, sự hi sinh suốt đời của Đức Mẹ.

     

2- Kinh Thánh dạy: Cụ già Simeon đă nói khi Đức Mẹ Dâng Con trong đền thánh Giêrusalem: "Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà..."(Lc 2,35).

Suốt cuộc đời tại thế của Đức Mẹ đă bị đau đớn trong tâm hồn, tràn ra thể xác, khi nh́n thấy Con sống bên cạnh ḿnh, sẽ trở nên của lễ cứu chuộc cho loài người. Sự đau đớn lên tới cực độ trong hồi Thương khó của Chúa Giêsu (...), nhất là khi Đức Mẹ đứng bên thánh giá, nh́n xác Con treo...

 

3- Công đồng Vaticanô 2 (họp từ năm 1962-65, c̣ tới 2210 nghị phụ với đầu óc thông minh, làm việc dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần Thiên Chúa) tuyên ngôn rơ ràng hơn:

"Từ muôn đời, Đức Nữ Trinh đă được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa cùng một lúc với việc nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa. Và theo chương tŕnh của Chúa Quan Pḥng, trên trần gian Ngài đă trở nên Mẹ cao trọng của Đấng Cứu Chuộc thần linh, và cách đặc biệt hơn mọi người khác,

"Ngài là cộng sự viên quảng đại và tôi tá khiêm hạ của Chúa. V́ đă cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Kitô, đă dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha trong đền thánh và cùng đau khổ với Con ḿnh chết trên thập giá.

"Đức Maria đă cộng tác cách rất đặc biệt vào công tŕnh của Đấng Cứu Thế, nhờ ḷng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt, để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn.

Bởi vậy, trên b́nh diện ân sủng, Ngài thật là Mẹ chúng ta. 81*  (Hiến chế Giáo hội  số số 61)

 

Hiến chế thêm: Vai tṛ tùy thuộc trong việc cứu rỗi. Nhưng trong nhiệm cuộc ân sủng, Đức Maria luôn tiếp tục thiên chức làm mẹ, từ khi Ngài tin tưởng ưng thuận trong ngày Truyền Tin - sự ưng thuận mà Ngài đă không ngần ngại giữ vững bên thập giá - cho tới lúc vĩnh viễn hoàn tất việc cứu rỗi mọi người được tuyển chọn.

Thật vậy, sau khi về trời, vai tṛ của Ngài trong việc cứu độ không chấm dứt, nhưng Ngài vẫn tiếp tục liên lỉ cầu bầu để đem lại cho chúng ta những ân huệ giúp chúng ta được phần rỗi đời đời 15. Với t́nh từ mẫu, Ngài chăm sóc những anh em của Con Ngài đang lữ hành trên dương thế và đang gặp bao nguy hiểm, thử thách, cho đến khi họ đạt tới hạnh phúc quê trời.

V́ thế, trong Giáo Hội, Đức Nữ Trinh được kêu cầu qua các tước hiệu: Trạng Sư, vị Bảo Trợ, Đấng Phù Hộ và Đấng Trung Gian 16.

Tuy nhiên phải hiểu các tước hiệu ấy thế nào để không thêm bớt ǵ vào vinh dự và quyền năng của Đấng Trung Gian duy nhất 17. (Hiến chế Giáo hội số 62)

 

Hi vọng ông bạn hiểu hơn đôi chút về ư nghĩa danh từ Đức Mẹ Đồng công và thấy giống hay không giống Ḍng Chúa Cứu thế ở điểm nào.

 

Lm. Đoàn Quang, CMC