147.Xin cho biết: Ân xá, đại xá, tiểu xá, đại xá, đại xá và toàn xá có khác nhau không?"

 (Thuan@... Texas)

 

Trả lời:

 -Ân xá (indulgence) theo Tự điển Tín lư thần học là xóa bỏ, xóa tội  ngoài Bí Tích Giải Tội, cho những tín hữu làm tṛn những điều kiện được GHCG qui định  như:  1/ làm việc lành Gh chỉ định (đọc kinh, ăn chay...). 2/ viếng nơi thánh Gh chỉ định (viếng nhà thờ, nghĩa địa).

3/ kính vật thánh Gh chỉ định (hôn kính xương thánh).
 

-Tiểu xá (partial indulgence) là tha một phần h́nh phạt, thời xưa khi c̣n sống, ngày nay trong luyện ngục.
 

-Đại xá hay Toàn xá (plenary indulgence) là tha hoàn toàn h́nh phạt...

 

Đại xá và Toàn xá giống nhau về ơn ban, nhưng khác nhau về danh từ. Thông thường người ta dùng danh từ "đại xá", nhưng những trường hợp đặc biệt như  Năm Linh mục, Năm thánh...người ta dùng danh từ "Toàn xá" nghe long trọng hơn, và kéo chú ư của người lănh hơn.

 

---

Người muốn lănh ân xá phải làm những điều Gh dạy như sau:

1. Phải làm việc GH dạy (đọc kinh, viếng nơi thánh, kính vật thánh). Trước khi đọc kinh hay làm việc ấy phải giục ḷng ăn năn chê ghét, dốc ḷng chừa mọi tội trọng, tội nhẹ đă phạm (Tông huấn Ân xá số 26).

2. Xưng tội ít nhiều ngày trước hoặc sau ngày lănh đại xá (hiểu là trước sau vài 3 tuần).

3. Rước lễ chính ngày lănh đại xá.

4. Cầu nguyện theo ư Đức Giáo Hoàng (đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính mừng. Khi viếng nhà tḥ: đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin kính).

Khi c̣n sống càng lănh nhiều ân xá càng tốt cho ḿnh sau này.

 

Lm. Đoàn Quang, CMC