148.Thương nhau th́ cho, không phải ngoại t́nh, nên không xưng tội

 

H: Điều răn thứ 6 trong 10 điều răn, tiếng Việt nói là "Chớ làm sự dâm dục", nhưng tiếng Mỹ dịch là "Do not commit Adultery". Trong lớp giáo lư 11, có mấy em nói rằng: Các em "thương nhau và làm t́nh với nhau chứ không phạm tội ngoại t́nh như cô giáo giải nghĩa, nên khi xưng tội, các em không xưng tội "làm t́nh". Cha nghĩ sao?

Phạm@..., Tx

 

Trả lời vắn tắt:

 - Sách Giáo Lư Công giáo (Catechism of the Catholic Church) số 2336 dạy rằng: "Truyền thống của Giáo Hội đă coi điều răn thứ sáu như bao trùm tất cả lănh vực giới tính của con người"

- Sách cũng nêu rơ những lỗi phạm đức khiết tịnh (chastity) như sau: số 2352 Thủ dâm (masturbation) số 2353 Thông dâm  (fornication- giữa nam nữ ngoài hôn nhân), số 2354 Sách báo và tranh ảnh khiêu dâm (pornography), số 2355 Mại dâm (prostitution), số  2356 Hiếp dâm (rape), số 2357 Đồng tính luyến ái (homosexuality).

Các em c̣n là học sinh mà "làm t́nh với nhau" là phạm tội theo số 2353 rồi đó, phải ăn năn dốc ḷng chừa và xưng tội để Chúa được tha thứ.

Giáo lí viên nên khuyến khích học sinh giữ ḿnh. Chúa rất thích những tâm hồn trong sạch. 1/8 mối Phúc: "Phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, họ sẽ được thấy Thiên Chúa" (Mt 5,8 )

 

Lm. markb,cmc