149.Không lễ cưới, nhưng mời dự tiệc, được đi dự không?

 

Hỏi:

Có hai người bạn sắp làm đám cưới với nhau. Cô dâu th́ đạo Công Giáo, c̣n chú rể th́ không có đạo. Họ không cử hành lễ cưới tại nhà thờ, mà chỉ tổ chức tại tư gia. Con biết họ làm vậy là đă vi phạm điều răn của Chúa v́ họ đă không cử hành Bí Tích Hôn Phối.

Họ mời con đến dự buổi tiệc chung vui của họ tại nhà hàng. Con có nên đi dự không?, việc con đi dự là có tội với Chúa hay không?

 (Vũ, Sài g̣n)

 

Trả lời:

1/ Thật ra không "vi phạm điều răn của Chúa", nhưng phạm luật Giáo hội (Giáo luật). Giáo hội có ư tốt cho con cái ḿnh được bảo đảm và hưởng nhiều ơn phúc cho cuộc sống hôn nhân nên Gl điều 1086 viết: "Hôn phối vô hiệu giữa một người đă được rửa tội trong Giáo Hội Công Giáo...với một người không được rửa tội"(nếu không có phép chuẩn).

Và điều 1108 thêm: "Hôn phối (của người Công giáo) chỉ hữu hiệu (thành) nếu được kết lập trước mặt Bản Quyền sở tại hoặc Cha Sở, hoặc một tư tế hay phó tế được các vị ấy ủy nhiệm chứng hôn, và trước mặt hai người làm chứng".

Nhưng đám cưới trên đă không có phép chuẩn-tha (lấy người không rửa tội), cũng không cử hành trước đại diện Hội thánh (cha sở...). Họ "tổ chức tại tư gia", có lẽ là lễ rước dâu...

 

2/ Họ mở tiệc vui tại nhà hàng, họ mời bạn tham dự.

-Nếu bạn đi dự tiệc tại nhà hàng, xét về mặt xă hội, bạn không có lỗi.

Nhưng xét về phương diện tôn giáo, bạn khó tránh lỗi, lỗi đó là "khuyến khích việc thành hôn" của người Công giáo, không xin phép Chuẩn, không có hôn phối được đại diện Hội thánh chứng kiến!

Khuyến khích người ta làm việc xấu, dù hiểu ngậm, cũng khó thoát quy trách.

Người Công giáo, không lănh hôn phối trong nghi lễ Hôn phối, mà về sống "vợ chồng" với nhau là tội nặng, phạm điều răn thứ 6 trong 10 điều răn Chúa.

Nhiều khi cha xứ răn đe con chiên ḿnh v́ ư này chăng?.

- Nếu bạn không đi dự tiệc cưới, th́  có thể gửi quà với lời cáo lỗi cho đẹp t́nh bạn. Cha ông ta nói: Lời nói chẳng mất tiền mua, liệu lời mà nói cho vừa ḷng nhau".

Can đảm giữ luật Hội thánh Chúa cũng đáng công trọng lắm.

 

Lm. Đoàn Quang, CMC