152. Viếng nghĩa địa cầu cho các linh hồn

Hỏi:

Con muốn viếng nghĩa địa để lănh ơn đại xá cầu cho các linh hồn, nhưng trong giáo phận con chỉ có một nghĩa địa công giáo lại xa nhà con, con có thể viếng nghĩa địa gần nhà con được không? Nghĩa địa này có lần các cha đă đến làm lễ.

(Một giáo dân Colorado)

Đáp:

Theo Bảng Liệt kê Ân xá của Bộ Xá giải ban hành năm 1968 (sau khi ĐGH Phaolô 6 ban Tông huấn Ân xá năm 1967), số 13 chỉ ghi "13 Viếng nghĩa địa (visit to a Cemetery) trong ṿng 8 (tám) ngày đầu tháng 11", không nói phải viếng nghĩa địa Công giáo mới được ơn. Vậy quư vị có thể viếng nghĩa địa gần nhà hay nghĩa địa nào cũng được, miễn là giữ đủ điều kiện:

Muốn hưởng ân xá, tín hữu phải có những điều kiện sau:

*Phải đọc kinh hay làm việc Giáo hội chỉ định có ân xá.

*Trước khi đọc kinh hay làm việc ấy phải:

1- Xưng tội (trước hoặc sau ngày lănh đại xá (trong ṿng một tháng),

2- Rước lễ (chính ngày lănh đại xá),

3. Cầu nguyện theo ư ĐGH (đọc 1 kinh Lạy Cha để hợp theo ư ĐGH)

4. Khi đọc kinh, làm việc để lănh ơn Đại xá (c̣n gọi là Toàn xá, cần giục ḷng ăn năn, chê ghét, dốc ḷng chừa mọi tội trọng, tội nhẹ đă phạm, dứt ḷng quyến luyến tội lỗi (Tông huấn Ân xá Chương 5 số 12, 7).  

* Chúa Giêsu dạy thánh nữ Faustina rằng:"Hăy dâng lên Cha các linh hồn luyện ngục. Hăy nhận ch́m họ trong đại dương thương xót của Cha. Hăy để nguồn máu thánh Cha làm dịu bớt ngọn lửa hồng đang thiêu đốt họ. Tất cả linh hồn này được Cha hết ḷng thương yêu. Họ đang đền trả sự công chính Cha. Chỉ chúng con mới có khả năng đem lại sự giải thoát cho họ. Hăy lănh nhận mọi ân xá từ kho tàng của Giáo hội dâng cho các linh hồn đó. Ôi nếu chúng con hiểu thấu được những cực h́nh mà họ phải chịu chắc chúng con không ngừng làm việc phúc đức dâng hiến thay cho họ, và giúp họ đền trả sự công chính của Cha".(Tuần 9 trước lễ Chúa T́nh thương, ngày thứ 8).

---

Thời nay, nhiều nơi, nhất là tỉnh thành,  không dễ có đất mà lập nghĩa địa Công giáo riêng. Giáo luật khoản 1240 viết   1, Nơi nào có thể, phải có nghĩa trang riêng của Giáo hội , hay ít ra một khoảng trong nghĩa trang  dân sự được dành riêng cho các tín hữu đă qua đời, và phải làm phép thích đáng.   2, Nếu không thể có nghĩa trang như trên, th́ phải làm phép các phần mộ từng lần một.

Thực tế, nhiều nghĩa địa đă có việc "làm phép các phần mộ từng lần một" khi chôn xác người mới qua đời.

Linh mục. Đoàn Quang, CMC

11/2013