154. Tên thánh Giuda

 

H: Mấy đứa con nhỏ của chúng con đi học giáo lư ở trường đạo của Mỹ, ở nhà mấy đứa hỏi chúng con tên về nhiều vị thánh trong Thánh kinh, kẹt một nỗi muốn giải thích để mấy đứa hiểu nhưng không biết mấy vị thánh đó bên Việt Nam gọi là ǵ.  Ví dụ hôm nay mấy đứa về hỏi Thánh Jude là ai, chúng con chịu thua luôn.

(hung601@...)

 

Trả lời:

-Tin mừng Chúa Giêsu theo thánh Matthêu chương 10 ghi tên 12 Tông đồ, trong đó có thánh Tađeô:

10,3   …và ông Tađêô (Thaddeus).

-Tin mừng theo Luca (6,16) th́ ông Tađeô c̣n có tên là Giuda (Jude) . Do đó người ta thường gọi ông theo tên kép là thánh Giuda- Tadeo, hay thánh Tadêo (hay Thadeo), để phân biệt với tên Giuda Iscario bán Chúa.

Matthêu 10,4:...và  Giuđa Ítcariốt (Judas Iscariot) , chính là kẻ nộp Người. (Catholic dictionnary viết là Judas (có chữ s) để phân biệt với thánh Jude trên)

V́ Giáo hội Việt nam chưa xác định cách viết tên riêng, hiện cũng c̣n nhiếu ư kiến khác nhau, người viết kiểu nọ, người viết kiểu kia, có người tách tên người ta ra rồi gạch nối lại (Maria=Ma-ri-a), phức tạp quá, tiểu học quá, tốn công, tốn chỗ... Người đă biết đọc, không đến nỗi kém quá, nếu cần th́ họ hỏi người biết, họ sẽ quen...đâu cần tách ra như vậy.

Mời ông bạn coi tạm bảng đối chiếu tên thánh Việt-Anh sau:

 

ABC- Tên theo Tháng (Anh-Việt)