158. Xin cho con biết phụng vụ Thánh lễ là ǵ?

-Thánh lễ có mấy phần ?

(Ngoc@...vn)

 

Trả lời:

Phần 1: Phụng vụ Thánh lễ là ǵ?

số 47 Hiến chế Phụng vụ thánh cho biết về Thánh lễ: "Trong Bữa Tiệc sau hết, đêm bị nộp, Đấng Cứu Chuộc chúng ta đă thiết lập Hy Tế Tạ Ơn bằng Ḿnh Máu Người, để nhờ đó Hy Tế Khổ Giá kéo dài qua các thời đại cho tới khi Người lại đến...đây là bí tích t́nh yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc ly phục sinh, trong đó khi lănh nhận Chúa Kitô, tinh thần ta được tràn đầy ân sủng, và bảo chứng cho ta, một vinh quang tương lai".

 

Phần 2: Thánh lễ có mấy phần?

Thánh lễ có 2 phần nối tiếp nhau, tên là : "Phụng vụ Lời Chúa" và Phụng vụ Thánh Thể" (Ḿnh Chúa).

-Phụng vụ Lời Chúa, để Chúa nuôi con cái Chúa bằng Lời hằng sống của Chúa, soi sáng tâm trí, dẫn đường về quê Trời theo Chúa Kitô là "Đường chính, là sự Thật, và sự Sống".

Phần này từ đầu lễ tới hết Lời nguyện Giáo dân.

-Phụng vụ Ḿnh Chúa, để nuôi con cái Chúa bằnh chính Thịt Máu Chúa, ban cho họ được: 1/tha tội nhẹ, 2/tăng sức mạnh, 3/kết hợp với Chúa, 4/bảo đảm được Nước Trời.

Phần này từ Dâng của lễ tới hết lễ.

Hai phần liên kết chặt chẽ với nhau làn nên Thánh lễ toàn vẹn, không nên coi thường mà bỏ phần nọ trọng phần kia.

Có người không coi trọng Lời Chúa, nên thường đi muộn, người khác coi nhẹ bài giảng, cho là "cha giảng dài, giảng dở...", ra ngoài hút thuốc, hết giảng mới vào. (Thực ra một linh mục ở giáo xứ nhiều năm th́ khó mà c̣n bài giảng hay). Nên nhớ, linh mục giảng dài , dở...cách nào, Chúa vẫn ban cho người thành tâm thiện chí những ơn cần thiết phần hồn phần xác. (Người ta kể: cha kia khi chuyển ư bài giảng chỉ nói: bây giờ ta qua phần thứ 2, thế mà Chúa đánh động tâm hồn 1 bà bê bối. Tưởng Chúa bảo bà bỏ đường tội, bà đă cảm động, quyết tâm cải thiện...)

Có người lề mề ...đi muộn, không cầu nguyện, không dọn tâm hồn, thấy người ta lên Rước Chúa, cũng vội nhào lên. Về chỗ, coi như gần xong lễ, lại đứng lên ra về trước để khỏi kẹt cửa, kẹt xe!!!

Trong số 48 Hiến chế Phụng vụ, Hội thánh dạy: "    Giáo Hội hằng bận tâm lo cho các Kitô hữu tham dự vào mầu nhiệm Thánh lễ, không như những khách vô t́nh, câm lặng, nhưng là những người thấu hiểu mầu nhiệm nhờ các nghi lễ và kinh nguyện: họ tham dự Thánh lễ cách ư thức, thành kính và linh động: họ được đào tạo bởi Lời Chúa; được bổ sức nơi Ḿnh Chúa, để cùng với Chúa Kitô, họ trở nên mọi sự cho mọi người".

 

Nếu muốn t́m hiểu sâu xa, thú vị hơn, mời đọc:

http://xuanha.net/S-Timhieuthanhle/0muclucTHTL.htm