159. Chức Vương đế là ǵ?

 

H: Đoi voi nguoi kito huu, khi chiu phep rua toi thi duoc tham du vao 3 chuc vu:  tu te, ngon su va vuong de. Nhung con chua hieu ro ve 3 chuc vu nay.

Xin  giai thich ve chuc vu "vuong de" ( hay vuong gia) co nghia la gi? Neu nhu phai day giao ly cho cac em lua tuoi 14- 15 tuoi, con phai trinh bay lam sao ve chuc vu nay de cac cac em hieu va thi hanh tot hon.

(Thuy Dang)

 

Vấn đề này thuộc lănh vực thần học, đă được Công đồng Vaticano 2 tŕnh bày trong Hiến chế tín lí về Giáo hội trong số 10.

Xin vắn tắt như sau:

Tư tế (hay Linh mục-priest) để hiến dâng của lễ cứu độ loài người.

Ngôn sứ (thường gọi là Tiên tri-prophet) để loan báo Tin Mừng Nước Trời.

Vua (vương đế- king) để thiết lập và phục vụ dân mới, dân riêng của Thiên Chúa.

Chức vụ Tư tế có 3 cấp:

1. Chúa Kitô, là Linh mục Đầu Tiên và Đời Đời của Thiên Chúa.

2. Các linh mục (trong GHCG), do bí tích Truyền Chức, tham gia vào chức vụ Tư Tế của Chúa Kitô.

3. Giáo dân,  do bí tích rửa tội và xức dầu cũng được tham gia vào chức vụ tư tế của Chúa Kitô trong đời sống cầu nguyện và phục vụ theo bổn phận ḿnh.

(Giáo lí viên có thể tóm tắt bằng Anh ngữ cho các em bên Mỹ...dễ hiểu)

 

---------------

Đọc thêm:

Theo Thánh Phêrô, vị Giáo Hoàng số 1, chức tư tế vương giả của mọi Kitô hữu do chính Thiên Chúa ban cho:

- “Hăy để Thiên Chúa dùng anh em em như những viên đá sống động mà xây lên ngôi đền thờ thiêng liêng, và hăy để Thiên Chúa dắt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp ḷng Người, nhờ Đức Giêsu Kitô (1 Pr. 2,5)”.

- “C̣n anh em, anh em là giống ṇi được tuyển chọn là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của người (1 Pr. 29)”.

Công đồng Vaticanô 2, trong Hiến Chế về Giáo Hội, ở các số 10, 11, 34 đă nói rơ nguồn gốc chức tư tế của giáo dân bắt nguồn từ bí tích rửa tội và việc xức dầu: ““Thực vậy, những người đă lănh nhận phép rửa, nhờ sự tái sinh và xức dầu của Thánh Thần được thánh hiến để trở thành chổ ở thiêng liêng và nhận chức tư tế thánh, hầu qua mọi hoạt động của con người Kitô hữu, dâng hy tế thiêng liêng vào rao truyền những kỳ công của Thiên Chúa… (HcGh Số 10).

Theo hiến chế về Giáo Hội, các Kitô hữu nói chung, thi hành sứ vụ tư tế qua những h́nh thức: Dâng thánh lễ, lănh nhận các bí tích, cầu nguyện, đời sống chứng nhân thánh thiện”. Riêng về thánh lễ, Công Đồng dạy rơ: “Khi tham dự thánh lễ, nguồn mạch chóp đỉnh của tất cả đời sống Kitô giáo, họ dâng lên Thiên Chúa lễ vật thần linh cùng với lễ vật ấy, họ tự dâng chính ḿnh (HcGh Số 11).