160. Sửa kinh

H.Con là một giáo lư viên, dạy giáo lư cũng đă khá lâu, mới đây có một điều làm con thắc mắc, xin Cha thông giải cho con.

Kinh Mười Điều Răn, phần tóm lại " Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ:  trước kính mến một Đức ..........."
 
Chữ "chớ" này đă làm cho một số học sinh bị confuse, nên con có đổi chữ chớ thành nhớ "Mười điều răn này tóm về hai này mà nhớ: trước kính mến.........".   Điều này đă làm cho một bác phụ huynh của con nổi giận, bác nói là con dạy sai, v́ chữ "chớ" và "nhớ" khác nhau.
Con có giải thích cho bác rằng, các em bị confuse khi ở trên ta nói "chớ giết người = không giết người; hay chớ lấy của người = không lấy của người....", mà đa số các em rành tiếng Anh hơn tiếng Việt, cho nên con mới đổi chữ chớ của phần tóm lại thành chữ nhớ cho các em dễ hiểu.
 
Xin Cha cho con biết con làm vậy có sai không?
 
Con có tham khảo trên internet và t́m ra được một bài giảng của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt viết mới đây, ngài đă dùng chữ "nhớ" trong phần tóm lại của 10 điều răn, con xin gửi để Cha xem: 
http://www.memaria.org/?LangID=38&ArticleID=23697
 
C̣n bài này là các anh chị trên internet tham khảo về chữ "chớ" và "nhớ": 
http://www.calendi.com/thanhnhac/topic.asp?TOPIC_ID=3542
 
Con thấy đa số các sách kinh của chúng ta đều dùng chữ "chớ", chữ này thế hệ sinh trưởng ở Việt Nam đều hiểu khi đọc kinh Mười Điều Răn, nhưng với thế hệ các em sinh ra và lớn lên tại Mỹ th́ không hiểu cho mấy, vậy chúng ta có nên thay đổi thành câu:  Mười điều răn ấy tóm về hai điều sau đây: Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự; Sau là yêu người như ḿnh ta vậy. Amen. Cho các em dễ hiểu không?

 
Thảo(kakumbas@...)

 

Trả lời:

Chào anh hay chị Thảo,

Câu hỏi của anh chị rất hay, lí lẽ đưa ra chính xác.

Tôi cũng đă từng có suy tư về kinh sách theo lối văn thời xưa mà nay ta vẫn c̣n dùng.

Nhưng anh chị ơi: Nếu ta muốn sửa để người ta khỏi dị nghị và sẵn sàng theo ta, th́ 1/ ta "phải có quyền" sửa.  2/ Ư nghĩa lời sửa, 3/ Cũng phải để ư đến "sự xuôi tai" khi đọc chung nữa.

 

Trở lại lời tóm kết sau 10 điều răn: Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như ḿnh ta vậy. Amen.

"mà chớ" ở đây  nếu đổi ra "mà nhớ" nghe cũng gượng ép lắm.

Thiết nghĩ, giáo lí viên nên giải thích cho các em thôi.

(các em hỏi "mà chớ" là ǵ? Mà chớ ở đây là only. 10 điều răn tóm về 2 điều này only: mến Chúa và  yêu người, v́ họ được Chúa Cha thương và Chúa Giêsu chết để cứu linh hồn họ khỏi hư mất đời sau trong hỏa ngục, chứ không tóm về điều nào nữa.(mến Chúa gồm điều 1,2,3), yêu người (gồm điều 4,5,6,7,8,9,10).

Nếu dạy các em đọc kinh theo lời ḿnh mới sửa, th́ khi đọc chung trên nhà thờ người ta sẽ ngạc nhiên và x́ xèo…là chắc rồi.

Sửa chữ "mà chớ", c̣n chữ "sau lại", chữ "ta vậy" th́ sao đây???

 

@ "Dạy giáo lí là thông chuyển đức tin của ḿnh cho con em".

Chúc giáo lí viên luôn đầy ḷng tin, cậy, mến, hăng hái giúp các em "hiểu Chúa, mến Chúa và phụng sự Chúa để Chúa được vinh hiển hơn, nhiều linh hồn được cứu rỗi".

Phần thưởng của giáo lí viên thật là lớn đấy.