161.TÊN KINH THÁNH DỊCH KHÔNG GIỐNG NHAU?

 

XIN CHA CHI CHO MAY DIEU SAU DAY TRONG SACH CƯU UOC.

1)   THỨ LUẬT VA ĐỆ NHỊ LUẬT LA MOT CUAN HAY LA HAI CUAN KHAC NHAU?
2)   TRONG  CD   THANH KINH CUA VIETCATHOLIC  CO SACH THỦ LĂNH, 
      SACH SỬ BIÊN 1&2,  SAO TRONG SACH THANH KINH BAN DICH CUA LINH MUC       
      NGUYỄN THẾ THUẤN DONG CHUA CƯU THE LAI KHONG CO, NEU CO THI TEN SACH  AY  GOI  LA GI?
3)   CUÔN DAU TRONG CD THANH KINH CUA VIETCATHOLIC THI  LA SÁNG THẾ KƯ
      MA TRONG SACH  THANH KINH CUA LINH MUC NGUYEN THE THUAN LAI LA 
      KHỞI NGUYÊN, SAO CAC VỊ DỊCH GIẢ KHÔNG ĐỒNG NHẤT CÁI TÊN ĐỂ CHO GIÁO DÂN DỄ T̀M HIỂU?
      XIN CHA CHO Y  KIEN.

(thanhvnguyen66@...)
 

Trả lời:

Giáo hội Công giáo Việt nam chưa có bản dịch Kinh thánh chính thức, nên chưa xác định tên các sách thánh và cách gọi tên các địa danh, các nhân vật.

Trong khi chờ đợi, người ta tùy ư dịch theo cách người ta thích, tuy không vừa ư mọi người nhưng cũng đă góp nhiều công phu khai phá. Những người dịch sau, sẽ chọn lọc và giữ lại những điều hay...

Mời ông click vào hàng chữ dưới đây để t́m bảng đối chiếu giữa các sách ông muốn t́m.

Kư hiệu Sách Kinh Thánh -Việt-Anh