163.Lễ Vọng, lễ chính

 

Chào bạn MyTrieuNguyen,

Tôi không mong ǵ bạn post câu trả lời của tôi lên web của bạn, nhưng với thiện chí "phục vụ", tôi trả lời như sau:

 

Tôi không muốn dựa vào ư kiến ông nọ bà kia, nhưng là tín hữu đạo Công giáo, tôi dựa vào Giáo luật để trả lời.

Giáo luật viết như sau về a/ Luật buộc dự lễ và kiêng việc xác..., b/ Dự lễ ở đâu và lúc nào để giữ trọn luật.

-Khoản 1247    Vào ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc khác, tín hữu buộc phải tham dự thánh lễ, và hơn nữa, kiêng làm những công việc hay hoạt động làm ngăn trở sự thờ phượng Thiên Chúa, sự hưởng niềm vui của ngày của Chúa, hoặc sự nghỉ ngơi cần thiết cho tâm trí và thân xác.

 

Khoản 1248    1, Ai tham dự Thánh lễ,  cử hành theo lễ nghi Công giáo bất cứ ở đâu, hoặc vào chính ngày lễ hay vào chiều ngày trước lễ, th́ người ấy đă chu toàn việc buộc dự lễ.


Đàng khác, ngươi tín hữu tốt của Chúa, dù không có "luật buộc, không v́ có tội hay không", Chúa nhật và Lễ Trọng họ cũng tự nguyện đi dự thánh lễ, v́ 4 ư này:

1/ Thờ phượng Chúa cao cả vô cùng,

2/ Tạ ơn Chúa v́ muôn ơn hồn xác họ đă nhận,

3/ Xin lỗi Chúa, v́ bao tội lỗi và những điều thiếu sót,

4/ Xin Chúa tiếp tục rộng tay ban ơn cho những ngày kế tiếp.

 

Hơn nữa, Thánh lễ cao trọng vô cùng, v́ là việc của Thiên Chúa. Chủ tế là Chúa Giêsu, Của lễ cũng là Chúa Giêsu. Linh mục chỉ là dụng cụ Chúa dùng.

 

Trở lại câu hỏi của bạn: "Nếu đi Lễ Vọng Giáng Sinh và Vọng Phục Sinh, và không đi ngày Đại Lễ Mừng Giáng Sinh/Phục Sinh th́ có tội không? v́ trong lịch Công Giáo của Ḍng Đồng Công ghi là Đại Lễ Giáng Sinh/Phục Sinh là lễ buộc".
 
Với khoản luật nêu trên, nếu đi lễ Vọng Chúa nhật, Giáng sinh và Phục sinh mà không đi chính ngày th́ "không có tội", nhưng nếu ai đi được cả Vọng, cả Chính th́ càng có công phúc.
 
Ngược lại, nếu ai không đi lễ Vọng, mà chỉ đi chính ngày Chúa nhật, Giáng sinh, Phục sinh, th́  đă giữ trọn luật.
 
Nói theo lư là thế, nhưng nói theo t́nh: Nhiều người thích đi Lễ Nửa đêm Giáng sinh, Lễ Vọng Phục sinh, v́ ư nghĩa cao quí của các lễ này. Rất đáng khen.
 

Lm. Đoàn Quang, CMC.

 

"GiesuMariaGiuse con men yeu, xin cuu roi cac linh hon"