167. Phong thủy

Con hỏi 1 vấn đề: 1 gia đ́nh công giáo tin và thực hành những điều về phong thủy th́ có bị xem là phạm tội với Chúa không?

 (Mail anh  Hung Le, VN)

Đ: Con người tự nhiên, ai cũng muốn biết tương lai của ḿnh và những người thuộc về ḿnh, nên người ta thích coi bói, coi chỉ tay, coi phong thủy...

Phong thủy có nhiều thứ: chọn hướng nhà, xây mặt tiền, pḥng ngủ, pḥng làm việc...

Đối với người Công giáo tin Chúa quyền phép, cai trị vạn vật, th́ "phong thủy" là một thứ "tin kiêng dị đoan", coi nhẹ việc Chúa Quan pḥng yêu thương.  

*Từ xưa thánh Phaolô đă viết cho dân thành Galata: 4,8        Trước kia, khi chưa biết Thiên Chúa, anh em làm nô lệ những vật tự bản chất không phải là thần.   4,9            Nhưng nay anh em đă biết Thiên Chúa, hay đúng hơn được Thiên Chúa biết đến, làm sao anh em c̣n trở lại với những yếu tố bất lực và nghèo nàn ấy, c̣n muốn làm nô lệ chúng một lần nữa?   4,10     Anh em cẩn thận giữ ngày, giữ tháng, giữ mùa, giữ năm!   4,11 Anh em làm tôi sợ rằng tôi đă vất vả uổng công v́ anh em!   

*Tin phong thủy, kiêng dối trá cũng thuộc về điều cấm thuộc điều răn thứ nhất, sách Giáo lư Công giáo viết:

 2115   Thiên Chúa có thể mạc khải tương lai cho các tiên tri của Ngài và một số vị thánh. Tuy nhiên thái độ đứng đắn của người Kitô hữu là tin tưởng và phú thác mọi sự trong tay Chúa Quan pḥng về những ǵ liên quan đến tương lai. Thiếu óc pḥng xa cũng là một sự thiếu trách nhiệm.

Nhưng phải tránh xa tất cả mọi thứ ṭ ṃ thiếu lành mạnh trong lănh vực này. 

2116    Tất cả mọi h́nh thức bói toán đều phải bị gạt bỏ: nhờ đến Satan hoặc ma quỷ, gọi hồn người chết, hoặc các cách thực hành khác mà có người tin rằng "vén màn" thấy được tương lai.

Tra cứu tử vi, chiêm tinh, xem chỉ tay, phân tích các điềm trời và các quẻ, những hiện tượng "nh́n thấy" quá khứ và tương lai, những vụ đồng cốt, v.v., tất cả đều hàm ư muốn thống trị và vượt trên thời gian, vượt trên lịch sử và vượt trên con người, đồng thời muốn chiếm được sự đồng t́nh của những quyền lực bí ẩn. Những điều này trái nghịch với sự tôn trọng và cung kính, có pha trộn sự kính ái, mà chúng ta phải dành cho một ḿnh Thiên Chúa thôi.

 2117   Tất cả các cách thực hành ma thuật hoặc phù thuỷ, người ta thực hiện để có cao vọng làm chủ được các quyền lực bí ẩn, bắt chúng phục vụ ḿnh, ḥng đạt được một quyền hành siêu nhiên đối với đồng loại - dù là để mang lại sức khoẻ cho người ta -, đều nghịch với nhân đức thờ phượng cách nặng nề.

Những sự thực hành này c̣n đáng lên án hơn nữa, khi người ta có chủ ư hăm hại tha nhân, hoặc có cậy vào sự can thiệp của ma quỷ.

Sự đeo các bùa, các lá bùa, cũng đáng trách.

Môn "thần thông học" thường gồm nhiều việc bói toán và ma thuật, nên Giáo Hội khuyên các tín hữu hăy tránh xa.

Cái gọi là các cách trị liệu "cổ truyền" không cho phép người ta dựa vào đó mà có những lời kêu cầu các quyền lực xấu, cũng như không cho phép khai thác sự dễ tin của tha nhân".

*Ngày trước ông bà ta đă có kinh nghiệm về sự lừa đảo của các thầy địa lư, nên có câu ca dao truyền tụng trong dân gian:

"Ḥn đất mà biết nói năng,

Th́ thầy địa lí hàm răng chẳng c̣n".

Cái tát quá mạnh đến găy không những một chiếc mà găy cả hàm răng.

*Có tội là cái chắc, nhưng c̣n tùy ở mỗi người và chủ ư của họ, có coi thường Thiên Chúa hay không, có cậy nhờ quỉ thần hay không, có lừa dối ai không, có làm hại ai không???