16. Cầu cho Ông bà đă chết từ lâu

Hỏi: Cháu có đọc trong một cuốn sách nói rằng:" nếu ông bà chết từ lâu rồi, th́ được Chúa đưa về cùng với Ngài để hưởng t́nh yêu và ân sủng do ḷng nhân từ của Chúa". Như vậy có đúng không?

Đáp: Cũng đúng mà cũng không.

Theo giáo lư Công giáo th́:
1/ Những ai khi chết không có tội trọng, không có tội nhẹ, đă đền tội đủ rồi, th́ được lên Thiên đàng hưởng phúc bên Chúa muôn đời. 
("Với uy quyền tông đồ của Ta, Ta xác định rằng, theo sự an bài phổ quát của Thiên Chúa, những linh hồn của các thánh và các tín hữu khác đă chết sau khi lănh phép Thánh Tẩy của Chúa Kitô, mà nơi họ không có ǵ cần được thanh tẩy khi họ chết,... những linh hồn đó đă, đang và sẽ ở trên trời, với Chúa Kitô, (Đức Giáo hoàng Bênêđictô 12- GlCg số 1023).
 

2/ Những ai khi chết có tội nhẹ, hay đền tội chưa đủ, th́ vào luyện ngục để đền bù, thời gian lâu mau chỉ có Chúa biết. Người c̣n sống theo ḷng hiếu thảo trong t́nh con cháu, trong t́nh bác ái, cứ cầu nguyện cho họ, nhất là nhờ giá trị vô cùng của Thánh lễ misa là tốt nhất. Nếu họ lên Thiên đàng rồi, Chúa sẽ cứu người khác, nhất là các linh hồn mồ côi.
"Những người chết trong ân sủng và ân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách vẹn toàn, th́ tuy được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời, họ vẫn phải chịu một sự thanh tẩy sau khi chết, để đạt được sự thánh thiện cần thiết mà bước vào hưởng niềm vui của Thiên Chúa.(GlCg92 số 1054)

"Dựa vào "sự hiệp thông của các thánh", Giáo Hội phú thác các người qua đời cho ḷng từ bi của Thiên Chúa, và dâng kinh nguyện, nhất là dâng Thánh lễ cầu cho họ".(GlCg92 số 1055).

 

3/ Những ai có tội trọng mà cố chấp, không ăn năn thống hối xin Chúa thứ tha, th́ phải xuống hỏa ngục muôn đời. Không cứu được những linh hồn này nữa.
"Giáo huấn của Giáo Hội khẳng định có hỏa ngục và tính vĩnh viễn của địa ngục. Linh hồn của những người chết trong t́nh trạng mang tội trọng, sẽ lập tức phải xuống hoả ngục, chịu "lửa muôn đời" (GlCg92 số 1035).

Người c̣n sống, dù trong giây phút, c̣n thời giờ ăn năn sám hối, cậy nhờ ḷng Thương xót vô cùng Chúa thứ tha. Đừng bao giờ nghe quỉ cám dỗ mà thất vọng. Được cứu rỗi là quan trọng vô cùng. Chúa phán:" Được lời lăi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích ǵ? (Mt 16, 26). "Lửa muôn đời không bao giờ tắt, sâu bọ cắn rứt không bao giờ chết".