171. Vineyard Church?

(Mail của chị Nhi Lê)

-Giáo hội Vineyard có nhiều nhà thờ và tín đồ tại Mỹ, Anh, Úc, Châu Mỹ La Tinh, Phi,  Âu, Á.
*Vineyard (vườn nho) đúng ra là một giáo phái (cult). Phái này khởi đầu từ năm 1975, tại Beverley Hills Hoa kỳ. Họ  t́m hiểu Kinh Thánh...dần dần lôi kéo những người cùng chí hướng lập nhà thờ. Mỗi Chúa nhật họ tới nhà thờ để học Kinh Thánh và cầu nguyện, ca hát vui vẻ, thoải mái...có khi với chiếc quần jeans và áo sơ mi bỏ ngoài. Họ không bao giờ mặc áo lễ.
*Nếu so sánh với Công giáo, th́ phái này không do Thiên Chúa lập ra, không dạy tín lư, luân lư, không có các bí tích...

Theo đạo Chúa Giêsu lập, có Hội thánh thay quyền Chúa hướng dẫn th́ chắc chắn, tốt hơn đạo do con người lập ra. Con người là thụ tạo sao bằng Chúa là Đấng Tạo hóa quyền phép vô cùng, không so sánh được.