174. Amen. Sao đọc kinh xong lại Amen, Rước lễ cũng Amen?

Đ.  Amen gốc tiếng Hipri (Do thái) nghĩa là "đúng thật như vậy" hay "ước ǵ được như vậy". (Từ điển Công giáo (500 mục từ)

Công giáo có gốc từ Cựu ước Do thái, nên cũng dùng tiếng Amen.

Khi kết thúc một kinh, ta Amen, để nói lên "Ước ǵ được như vậy".

Khi đọc kinh Tin kính, hay khi linh mục giơ Ḿnh Thánh lên và nói: "Ḿnh Thánh Chúa Kitô", ta thưa Amen, để nói lên "Đúng thật như vậy", Con tin đó là MTC Giêsu..