175. Ư nghĩa cầm bánh thánh trên chén rượu thánh

(Mail Cobemayman)

Cho con hoi la : cau 1 :Khi linh muc gio tam banh va chen ruou trong phan phung vu Thanh The la co y nghia gi? Cau 2: Thien Chua da ban cho ong Ap-ra-ham nhung dac an nao?

Đáp:

1- Theo Nghi thức Thánh lễ: Vinh tụng ca (Chủ tế nâng cao Ḿnh Thánh và chén Máu Thánh, miệng đọc: Chính nhờ Người...): Đây là lời chúc tụng Thiên Chúa kết thúc kinh Tạ ơn, được giáo dân tán đồng. Buộc mọi người phải kính cẩn và thinh lặng lắng nghe, nhưng cũng phải tham dự bằng những lời tung hô (Amen), đă được trù liệu trong nghi thức.

2- Chắc Chúa biết Cụ Abraham được nhiều đặc ân, nhưng trong Kinh thánh cho biết rơ: Cụ được Thiên Chúa hứa cho ḍng dơi cụ nhiều như sao trên trời (St 26,2). Không ai nhiều con cháu như Cụ Tổ của những người tin.

---