177. Không lănh Bí tích Thêm sức có tội không?

(*Email Mr. Thạch Vũ)

"Con có một thắc mắc , ở Mỹ này có một số cha mẹ v́ vô t́nh hay cố ư hay v́ quá bận rộn nên con cái sau khi rửa tội , rước lễ lần đầu xong là thôi, quên luôn Thêm Sức . Vậy con xin hỏi :
- Cha mẹ có tội không nếu bỏ qua không nhắc nhở con ḿnh học để chịu phép Thêm Sức bởi v́ hiện nay chúng đă có gia đ́nh con cái rồi ( nên chẳng ai thèm hỏi !! )
- Bản thân chúng có tội không nếu chúng không chịu bổ túc. Cám ơn cha. JM. TV

Đáp:  Chào Ông Thạch Vũ.

Tôi không dám nói là "có tội hay không", v́ tội là ai đó biết mà cố t́nh phạm luật (Chúa, giáo hội, luật tự nhiên, xă hội...)

Giáo luật chỉ viết: "Điều 890:  Các tín hữu có bổn phận phải lănh nhận Bí Tích này vào thời gian thích hợp.  Do đó, cha mẹ, các Chủ Chăn, nhất là các Cha Sở, phải lo liệu để các tín hữu được dạy dỗ kỹ lưỡng để lănh nhận Bí Tích, và được lănh nhận vào thời gian thích hợp."

Theo điều trên, cha mẹ, chủ chăn, nhất là cha Sở để ư trách nhiệm ḿnh.

Nếu được chịu bổ túc th́ nên chịu chứ, v́ được rất nhiều lợi ích thiêng liêng theo điều sau: Điều 879:  Nhờ Bí Tích Thêm Sức ghi ấn tích thiêng liêng, các tín hữu đang tiếp tục con đường khai tâm Kitô giáo được trau giồi bởi hồng ân Chúa Thánh Thần và gắn bó hoàn hảo hơn với Giáo Hội.   Bí Tích Thêm Sức giúp họ thêm kiên cường, đ̣i buộc cách mănh liệt hơn phải trở nên nhân chứng của Đức Kitô, bênh vực và loan truyền Đức Tin bằng lời nói và việc làm".

Cám ơn ông Thạch Vũ đă đặt câu hỏi.