178. Sự tích Đức Mẹ Laus

(Mail ông Long Phạm)

"Con doc trong tran web Thanh-Linh .net
Muc Duc-Me Laus Phap. Noi an nau cua cac linh hon toi loi. Me hien ra voi Chan-Phuc Benoite Recurel, trong do Duc-Me yeu cau doc kinh Cau Duc-Me Lotento.

Vay kinh cau Duc-Me Lorento la kinh gi vay cha. Neu co the xin cha vao trang web Thanh-Linh doc bai nay va cha giai thich cho con ve kinh cau nay.

Đáp: Chào ông, cám ơn ông đă cho tôi cơ hội t́m hiểu. Mời ông đọc kinh Cầu Loretto, chính là kinh Cầu Đức Bà chúng ta thường đọc: 

*Kinh Cầu Đức Mẹ Loretô

*Đức Mẹ hiện ra tại Laus, Nước Pháp