179. Con chiên có khác con cừu không?

*Mail anh HungVuLe:

Xin cho con hỏi: "con chiên" có phải là "con cừu" không? Nếu phải th́ tại sao không gọi là "cừu" mà gọi là "chiên"?

Đ: Theo VN Tự điển của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ: Con chiên,con cừu là con vật...lông nó dùng làm len đan áo . Anh ngữ gọi cừu, chiên là sheep và lamb. Người Bắc quen gọi là con cừu, người Nam thường gọi là con chiên. Về âm điệu, nói con chiên nghe êm hơn con cừu. Tương tự, con heo nghe êm hơn con lợn. C̣n nhiều danh từ khác, có lẽ do tiếng nói 2 miền khác nhau chăng?

Anh cứ tưởng tượng: Lm giơ MTC lên mà nói: Đây cừu Thiên Chúa,...nghe nó khó lọt tai làm sao.