184. Ư nghĩa việc xin lễ, Bổng lễ

(Mail chị Nhi Le)

H: Xin Cha giải thích dùm con ư nghĩa việc xin lễ . Và xin như thế nào cho hợp lẽ, thông thường trước thánh lễ con hay bỏ b́ thư và ghi ư chỉ cầu nguyện cho 1 linh hồn người thân. Con thắc mắc là số tiền mà con dâng cho lời cầu xin có hạn chế không ví dụ con bỏ vào 20$ xin cho 2 linh hồn vậy con có thể bỏ vào 20$ xin cho nhiều linh hồn được không? và xin được bao nhiêu lễ với số tiền đó... Thưa Cha con không phải tính toán với Chúa nhưng con muốn hiểu rơ nghi thức để không làm buồn ḷng người khác nếu ḿnh làm không đúng ... Cha hiểu ư con mà phải không ?

Đ: Câu hỏi của chị liên quan đến "bổng lễ" (tiền xin lễ) là quyền lợi của người xin dâng lễ. Vấn đề bổng lễ, Giáo luật dành cả Chương 3 (từ số 945-958) dạy rất rơ. Tôi trích 1 điều liên quan đến câu hỏi của chị. Điều 946 viết: (mục đích bổng lễ) "Khi dâng bổng lễ để Thánh Lễ được áp dụng theo ư chỉ của ḿnh, các tín hữu đóng góp vào thiện ích của Giáo Hội; bằng việc dâng cúng ấy, họ góp phần nâng đỡ các thừa tác viên (linh mục) và các hoạt động của Giáo Hội.

*Chị đă làm đúng (bỏ tiền vào b́ thư, ghi ư chỉ cầu nguyện cho 1 linh hồn người thân)

*Thắc mắc của chị: Bỏ 20$ xin cho 2 linh hồn, nhiều linh hồn? Được lắm. Chúa biết tất cả, Chúa sẽ cho linh hồn nào tùy ư Chúa.

*Khi chị không muốn viết dài ḍng, cứ  đề ngoài b́ thư "Chỉ như ư người xin" là đủ.

*Nên biết thêm: Giá tiền xin 1 lễ tùy giáo phận định, ví dụ ở Mỹ, có gp định là 5 đôla, có nơi 10 đl...Chị xin 20$ hơn cả 5$ theo giá gp ấn định, hơn cả ở nước nghèo người ta không kiếm được 2 dl mỗi giờ... Đức tin dạy: Giá máu Chúa cứu chuộc vô h́nh, không thể định giá bằng tiền hữu h́nh.  

Hi vọng tôi hiểu đúng ư chị.

(Nên nhớ: Ngay cả khi ai đó không có tiền, Giáo luật Điều 945 viết:... 2) Hết sức khuyên nhủ các linh mục hăy dâng lễ theo ư chỉ của các tín hữu, nhất là những người nghèo, cả khi không có bổng lễ).