185. Ấn Ṭa Giải tội

*Mail anh Hung Vu Le

H: Xin cho con hỏi: Vị Linh mục ngồi ṭa giải tội th́ không được phép tiết lộ ấn tín trong ṭa giải tội. Vậy người xưng tội có thể tiết lộ được không?

Đ: Vấn đề Ấn ṭa giải tội rất quan trọng. Thiên Chúa hằng ǵn giữ cách lạ lùng. Giáo luật Điều 983 viết: 1)  Ấn tích giải tội là điều bất khả vi phạm; do đó, tuyệt đối cấm chỉ cha giải tội không được tiết lộ về hối nhân bằng lời nói hay bằng cách nào khác, và v́ bất cứ lư do ǵ.

2)  Nghĩa vụ phải giữ bí mật buộc cả những người thông ngôn nếu có, và mọi người khác, v́ một cách nào đó, đă nghe biết các tội khi hối nhân xưng trong ṭa.

Nhưng không thấy cấm "người xưng tội". Họ dại ǵ mà nói tội ḿnh ra cho ai nghe. Dầu sao, họ cũng phải khôn ngoan và kín đáo, nhất là không được bịa chuyện nói lung tung về Ṭa giải tội.

Cũng không ai nên nói xa nói gần về việc xưng tội, dù bịa đặt ra như một nụ "cười vui". Tối kị tục hóa Phép giải tội thánh thiêng.