188. Đọc kinh Thần vụ

*Mail ông Tran Ngoc:

H: Xin cha vui ḷng giải nghĩa:
- Kinh Thần vụ là những kinh nào. Nghe noi thời Trung cổ các tu sĩ, giáo dân đọc kinh Thần vụ.
-Sao gọi là kinh Than vu?
Thanh that cam on Cha.

Đ: Chào ông,

Kinh Thần vụ là kinh cầu nguyện theo bổn phận LM (vụ) để ca tụng, ngợi khen Chúa (Thần), thời trước Công đồng Vaticanô 2 các LM nguyện bằng tiếng Latinh. Ngày nay được dịch ra tiếng địa phương, gọi là Phụng vụ Các Giờ kinh (Liturgy of the Hours) hay Các Giờ kinh Phụng vụ.

ĐGH Phaolô 6 trong một câu vắn tắt nói về định nghĩa, mục đích và thành phần cử hành: "Các Giờ kinh Phụng vụ là lời cầu của Hội thánh- Thánh hóa trọn ngày sống của con người,- Lời nguyện của toàn thể dân Chúa: giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân". -Tông hiến Laudis Canticum, ĐGH Paulo 6, số 1-2 )

Các GKPV gồm: 1KinhSáng, 2kinh trưa, 3kinh Chiều, 4kinh tối, 5kinh Sách. Kinh Sáng và Kinh Chiều là 2 cột trụ, không được bỏ.

Các linh mục và phó tế buộc đọc CGKPV.

Giáo dân khuyên đọc khi có thể, được giờ nào tốt giờ ấy.

Tôi biết có 1 chị làm nghề dạy học mà ngày nào cũng xếp giờ đọc CGKPV, chị nói là "rất thích đọc để cầu nguyện, v́ các Thánh vịnh rất hay", và chị đọc để bù cho những LM quá bận rộn không đọc đủ các Giờ kinh. Thiện tai, thiện tai (tốt lành thay).

Trong xuanha.net có mục lục Các Giờ kinh Phụngvụ, mời quí vị ghé qua coi.