192. Có trở thành Ḿnh Máu Chúa không?

*Mail của T. Linh 

H: Con có một thắc mắc là Những ly rượu và chén bánh để ở một hoặc hai đầu trên bàn thờ không được các cha giơ tay và ngó ngàng khi truyền phép Thánh Thể th́ không biết có thực sự trở nên Ḿnh và Máu Chúa Kitô không?

V́ con để ư thấy đa số các cha khi truyền phép Bánh và Rượu chỉ giơ tay trên mỗi cái chén và ly ngay dưới mắt các Cha thôi và không giơ tay hay ngó ngàng ǵ đến các chén bánh, rượu để ở hai đầu bàn, ư...

Cám ơn Cha đă đọc câu thắc mắc. 

T.Linh 

Đ: Các Thánh lễ mà T. Linh nói ở trên coi bộ đông quá ha, đến nỗi cần nhiều b́nh bánh và nhiều chén rượu, để dài ra  cả hai đầu bàn thờ.

Tôi chưa dự lễ nào đông đúc như vậy, nên hơi lạ. Nhưng dù có dự lễ đông như vậy, tôi cũng không bỡ ngỡ, khi không thấy chủ tế "ngó ngàng ǵ đến các chén bánh rượu để ở 2 đầu bàn". Lí do là:

Sách lễ dạy rất tỉ mỉ trong phần Phụng vụ Thánh Thể: "Chủ tế dang tay đọc:

Chủ tế: Lạy Chúa , Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.

Chủ tế đặt hai tay trên lễ vật và đọc:

V́ thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này,

Chắp tay. Làm một dấu thánh giá trên bánh và rượu, đang khi đó đọc:

để trở nên cho chúng con Ḿnh và + Máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con".

Không thấy dạy "ngó ngàng đến các chén bánh rượu để ở 2 đầu bàn"

Đàng khác, khi chủ tế có ư truyền phép tất cả những bánh và rượu đặt trên bàn thờ th́ tất cả đă trở thành Ḿnh và Máu Chúa.  

Ư hướng của người làm quan trọng lắm. Theo triết lư: "Ư hướng làm nên bản chất sự việc". Theo Luân lư: "Ư hướng sinh ra tội, phúc".

Ví dụ: Rước lễ v́ mến Chúa th́ được công phúc, nhưng Rước lễ để được khen th́ không được công ǵ.

Ví dụ khác: Ăn chay để giữ luật Giáo hội th́ được công phúc, nhưng ăn chay để xuống cân th́ chẳng được phúc ǵ, ngoài phúc xuống cân.