195. Xức dầu thánh cho người ngoại giáo

*Mail của Phạm Nh.

H: Anh re con la nguoi Phat Giao, bị bệnh nặng khó qua khỏi, chúng con có thể mời  mot linh muc tới xức dầu thánh cho anh theo nghi thuc CG co duoc khong? Anh không phản đối ǵ đạo CG của vợ, nhung lam nhu vay có đúng  va co duoc khong? Gia đ́nh chúng con đang  rat hoang mang. Mong cha trả lời sớm. (Phạm Nh.)

 Đáp: Gia đ́nh chị có ư rất tốt cho bệnh nhân, nhưng xin trả lời là "không được".

Chúng ta thuộc đạo Công giáo, phải theo luật của đạo. Giáo luật dạy:

1/ Được ban Bí tích Xức dầu bệnh nhân:

   1/Cho một tín hữu đă biết xử dụng trí khôn, khi họ lâm cơn hiểm nghèo v́ bệnh tật hay tuổi già. (đ.1004) (Khi đă được bảy tuổi trọn th́ được suy đoán là biết xử dụng trí khôn. (đ. 97)

2/Bí Tích này có thể lặp lại, nếu bệnh nhân, sau khi phục sức, lại ngă bệnh nặng, hay, nếu trong cùng một cơn bệnh kéo dài, bệnh t́nh trở nên trầm trọng hơn. (đ.1004)

    3/Nếu hồ nghi không biết bệnh nhân đă đến tuổi khôn chưa, hoặc bệnh t́nh có hiểm nghèo hay không, hoặc đă chết chưa, th́ cũng hăy ban Bí Tích này. (đ1005)

    4/Bí tích này cũng được ban cho những bệnh nhân nào mà lúc c̣n tỉnh táo, đă xin lănh nhận ít là cách mặc nhiên. (đ.1006)

2/ Không được ban BTXDBN:

     a/ Không là tín hữu Công giáo.

     b/ Người cố chấp trong một tội nặng công khai.(đ. 1007) Vd: không bỏ sống ngoại t́nh, đă bỏ đạo Công giáo...

- Anh ấy tuy là người Phật giáo nhưng không phản đối đạo CG của chị, vậy rất nên khuyên anh lănh BT Rửa tội để thành tín hữu CG để được các ơn khác.

    Giáo lư GHCG số 1284 viết: "Trong trường hợp khẩn cấp, bất cứ ai cũng có thể làm phép Rửa tội, miễn là có ư làm điều mà Giáo Hội làm, và đổ nước trên đầu ứng viên trong khi đọc rằng: "Tôi rửa anh (chị, em) nhân danh Cha và Con và Thánh Thần".

Vậy người nhà giúp bệnh nhân: -Tin Chúa Ba ngôi, Chúa Cha dựng nên trời đất vạn vật, Chúa Con làm người chuộc tội, sinh bởi Đức Mẹ Maria đồng trinh, Chúa Thánh Thần ban sự sống linh hồn. -Tin Thiên đàng thưởng kẻ lành, Hỏa ngục phạt kẻ dữ. -Giúp bn giục ḷng sám hối tội lỗi. -Hỏi bn có muốn được rửa tội làm con Chúa không? -Đặt tên thánh, sau đó lấy nước thường đổ trên trán bn, vừa đổ vừa đọc những lời trên, tùy người mà xưng hô: Tôi, anh, em...

Nếu bệnh nhân qua đời th́ đó là phúc lớn, sẽ được Thiên đàng nhờ công nghiệp CGS.

Nếu bn khỏe lại th́ xin cha xứ ghi tên vào sổ Rửa tội Giáo xứ và dạy thêm giáo lư...

Nếu có Linh mục Rửa tội th́ ngài sẽ thêm BT Thêm sức, Xức dầu, cho Rước MTC, tùy thời giờ cho phép. 

Trong khi c̣n có thể, cứ tiếp tục cầu nguyện Ḷng Thương xót Chúa bên giường bệnh nhân. "C̣n nước c̣n tát".