20.Tội Phạm Ḿnh thánh

Hỏi:

 
Trong muc Phung Vu Nhiem Tich  (Than Hoc Giao Dan )
Trong chuong 4 Nhiem Tich Hoa-Giai . Doan 8
Nam loai toi co va kem theo, chi danh quyen rieng cho Duc-Thanh-Cha
 1.  * Toi Pham den Thanh-The Chua ( xuc pham hay cong tac voi ke thu )
        Toi pham den Thanh -The-Chua o day co nghia la dang mac toi trong ma len ruoc Minh va Mau Thanh Chua ?
 

Đáp:

Theo sách luật Giáo hội Công giáo (Giáo luật) số 1367 ghi :" Ai ném bỏ bánh thánh, lấy hoặc giữ với mục đích phạm thánh, bị mắc vạ tuyệt thông tiền kết dành cho Ṭa thánh..."
- Ném bỏ bánh thánh: là khinh dể Ḿnh thánh Chúa cách nào đó trong Nhà chầu, hoặc ăn cắp, hay Rước lễ xong đem MTC về làm nhục (ném xuống đất, đạp lên, lấy dao đâm, lấy súng bắn vào MT...
- Vạ tuyệt thông: là vạ cấm không được những quyền lợi như người Công giáo b́nh thường...
- Tiền kết: là đă được xác định trước trong giáo luật...
- Dành cho Ṭa thánh: là chỉ có Đức Thánh cha mới có quyền tha vạ theo đơn xin của đương sự.  

Vậy theo câu hỏi của anh, "Khi người nào đó biết ḿnh đang mắc tội trọng mà lên rước Ḿnh và Máu thánh Chúa", th́ người ấy phạm tội trọng, gọi là "tội phạm sự thánh". Linh mục giải tội tha tội phạm sự thánh này cho người thành thực ăn năn, xưng thú, quyết tâm chừa cải.
Họ không mắc vạ nào dành cho Ṭa thánh như Giáo luật 1367 nêu trên.