214. Xin lễ, không thấy cầu?

H: Con có thắc mắc về việc xin Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn người thân.

 (email RosemaryQuynh)

Hằng năm chúng con anh chị em trong gia đ́nh, qui tụ về nhà vào ngày giỗ cha con.

Thường là chọn ngày CN để tiện cho mọi người. Và do không thể tập trung đi lễ cùng nhau, nên con dâng tiền xin lễ trong một bao thư, và ghi là: Xin các Thánh lễ ngày CN 23/9/2012. Cầu nguyện cho linh hồn Laurensô Maria nhân lễ giỗ.

Ngày CN có 4 thánh lễ sáng và 2 thánh lễ chiều. Như vậy Chủ tế sẽ đọc lời cầu cho LH đă xin trong mỗi thánh lễ và anh chị em, các cháu trong gia đ́nh dự lễ nào cũng hiệp thông cũng như giáo dân tham dự thánh lễ đó.     Trong trường hợp LM đă dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn đó rồi, lại dâng thánh lễ khác cũng trong ngày CN ấy th́ có được đọc lại lời nguyện cho linh hồn đó không?

V́ chúng con tham dự lễ cuối của VN đó, rồi cũng thông báo cho bạn bè hiệp lời cầu nguyện, nhưng đến khi đọc phần cầu nguyện cho các linh hồn, không thấy Cha chủ tế đọc... Quynh

Đáp: Nếu chị không xin trực tiếp với linh mục hay văn pḥng để nói rơ đầu đuôi ư nguyện của chị mà chỉ viết qua phong thư th́ có thể chị không biết rằng, Chúa nhật (23-9-12) đó đă có người xin trước theo ư nguyện khác của họ, nên chủ tế phải chỉ theo ư nguyện xin trước chăng? Và cũng không có cơ hội nói với chị. Cũng có thể có sơ sót quên lăng cách nào?

Tốt hơn, về chuyện này mời chị gọi vào nói chuyện với cha xứ hay cha quản nhiệm, văn pḥng nơi chị ở để biết rơ sự việc hơn. Sorry chị.

Dầu sao, chắc rằng, linh mục đă nhận tiền xin lễ, phải làm theo ư người xin. Có "đọc ra trong lễ" hay không, ư nguyện vẫn được Chúa biết và đáp lại...