219. Tại sao lại khuyên theo gương các thánh?

Chào cha,

Con có quen một người, anh ta rao giảng thế này:" Christian" có nghĩa là giống như Đấng Christ, nghĩa là Đấng Christ làm sao th́ bây giờ ḿnh làm vậy, chỉ đơn giản thế thôi.

Nhưng ngày nay, có sự dạy dỗ của một giáo hội mà tôi được biết là thay v́ làm theo Đấng Christ th́ họ lại dạy noi gương những người b́nh thường khác mà họ phong chức thánh, tín hữu nên tương tác với những người đă chết đó, noi theo gương thánh thiện của họ lúc c̣n sống...v..v...
Cho dù bất kỳ ai khi sống có đời sống thánh thiện đến đâu, chúng ta hoàn toàn không có khả năng đọc được tâm trí hay đo lường đức tin của họ, việc đó chỉ có Chúa mới biết.
Nên việc chuyển trọng tâm làm theo giống Đấng Christ sang việc noi gương những người thánh thiện đă chết là một việc nguy hiểm. Mong những con dân của Chúa hăy cảnh giác.
Hăy Theo gương Chúa Jesus Christ cho an toàn."

Cha cho con hỏi là hiểu theo thế này có đúng không?

Mong Cha giải thích giúp con, cảm ơn Cha.

(Email của vincente luong tri dung)

 

Đáp: Chào bạn vincente luong tri dung.

Đọc Email của bạn, tôi nghĩ bạn có thể đă gặp một người đạo Tin lành, họ giải thích cho bạn về danh từ Christian và có vẻ họ đả kích Giáo hội Công giáo tôn phong các thánh, và dạy noi gương các thánh. Nhân tiện tôi góp với bạn vài tư tưởng:

1- Người Công giáo khi nói tới Christian thường dịch là "Kitô hữu", nghĩa là người theo Chúa Kitô, thuộc về Chúa Kitô.

*Theo sách Công vụ các Tông đồ chương 11 câu 26 "Chính tại Antiôkhia mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu".

*Người Kitô hữu đi theo Chúa Kitô là một ơn phúc, nên giống Chúa Kitô là việc thánh thiện, tốt lành trên con đường về quê Trời. 

*Rất nhiều Kitô hữu đă đi theo Chúa Kitô, dù trong đời thường hay trong tu viện, họ đă thực hiện điều kiện CKT dạy trong Mt 16,24  "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính ḿnh, vác thập giá ḿnh mà theo".

Những người Kitô hữu đó đă sống trong một nếp sống cụ thể theo hoàn cảnh, thời gian, không gian, mà Chúa Kitô đă không sống. Họ đă noi gương Chúa Kitô để sống rất anh hùng, nên họ mới được nâng lên bậc Thánh với những tra xét rất gắt gao, kể cả việc làm phép lạ mà khoa học không giải thích được.

*Việc noi gương các thánh nam nữ để CÙNG NÊN GIỐNG Chúa Kitô  đâu có ǵ là sai trái, là nguy hiểm như bạn viết? Đâu có ǵ "cần phải cảnh giác"??? 

*Bạn cứ việc "noi gương Chúa Kitô cho an toàn", nhưng chúng tôi vừa noi gương Chúa Kitô, vừa noi gương Đức Mẹ Maria Mẹ Chúa Kitô, vừa noi gương các Thánh là các con cái ưu tú của CKT, chúng tôi thấy càng an toàn hơn, như lời sách Giáo lư cho Người trẻ (YouCat) dạy:

số 361. Tại sao người Kitô hữu khi được Rửa tội có thêm tên nữa?

Thưa: Trước khi được Rửa tội nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, người ta nhận một tên trong các tên các thánh, để xin các Ngài phù hộ cho trước mặt Chúa để noi gương thánh thiện của  các Ngài.

 Hi vọng bạn hiểu hơn ư nghĩa danh từ Kitô hữu theo quan điểm đạo Công giáo.