21.Trẻ em đọc truyện cậu bé phù thủy Harry Potter có thể sa vào nạn thờ “ma qủy”

VATICAN – Vị linh mục trừ qủi chính thức của Vatican hôm qua phát biểu rằng "những tập sách tiểu thuyết về Harry Potter có thể dẫn trẻ em tới chủ thuyết “thờ quỉ Satan”.

Linh mục Gabriele Amorth, năm nay 80 tuổi, là người đă thực hiện chừng hơn 3 ngàn vụ trừ qủi trong 20 năm (1986- 2006), tuyên bố rằng: "Đọc truyện Potter, trẻ em sẽ bị lôi cuốn vào ảo thuật (black magic) và từ đó đi đến nạn thờ qủi satan chỉ c̣n một bước ngắn mà thôi. Rơ ràng là trong những cuốn sách tiểu thuyết bán chạy khắp thế giới này có bàn tay của Satan núp đàng sau để thúc đẩy".

Các vị phụ huynh đề pḥng cho con em, giải nghĩa những tai hại của sự ngấm dần những tai hại loại này.  Ai có đức tin vào Thiên Chúa th́ phải cậy nhờ Đức Mẹ giúp sức giữ ǵn trong thời buổi nhiễu nhương lộn xộn này.
 

T́m hiểu đạo thờ Satan???