23.Gian lận tiền trợ cấp, làm việc bác ái?

Hỏi: Ba má tôi qua đây được vài năm rồi.  Anh em chúng tôi bảo lănh, nhà cửa ăn uống tụi tôi lo cho hết, hằng ngày dùng đủ.  Thế mà không biết ba má tôi nghe lời ai mà ba má tôi mượn địa chỉ của người quen ở quận khác để xin tiền "foodstamp" rồi xin tiền ǵ nữa tôi không rơ.  Phải chăng ba má làm như vậy là lỗi điều răn thứ 8 và điều răn thứ 10?.

Ba má tôi bảo:  "Đó là ư Chúa đấy. V́ tao xin là được ngay.  Mà tao xin, tao xài không hết tao cho người khác, tao gửi tiền về VN để giúp các cha, các thầy...  "

(Xin giấu tên)

 Đáp:  Chị hỏi về luật th́ tôi xin trả ḷi theo luật:

a/ Luật đời trong xă hội Mỹ chúng ta đang sống, chính phủ lo cho người nghèo tương đối khá hơn nhiều xă hội khác trên thế giới, phải chăng đó là một trong những lư do khiến nhiều người thích vào Mỹ, nhưng như chị viết "Anh em chúng tôi bảo lănh, nhà cửa ăn uống tụi tôi lo cho hết, hằng ngày dùng đủ" . Nếu biết ông bà nhà như vậy,  th́ cơ quan xă hội có cho lănh trợ cấp nữa không?, trừ khi khai báo không đúng cách nào.

            b/ Khai "không đúng" để lănh trợ cấp vừa lỗi đức công bằng xă hội, vừa lỗi điều răn thứ 8 của 10 điều răn Chúa.

                Nguyên tắc luân lư cho biết: " Mọi h́nh thức gian lận đều bị luân lư qui trách tùy nặng nhẹ, v́ lỗi công bằng, bác ái”.

c/ "Đó là ư Chúa đấy. V́ tao xin là được ngay”. Đừng lôi “ư Chúa” vào đây. Chúa là “Thánh, thánh, thánh”, Chúa không muốn con cái Chúa gian lận rồi lôi Chúa vào làm chứng.  

d/ "Tao xài không hết tao cho người khác, tao gửi tiền về VN để giúp các cha, các thầy.." nói thế, làm thế  cũng không ổn, v́ theo nguyên tắc luân lư: " Không được dùng phương tiện xấu để đạt mục đích tốt". Giúp các linh mục tu sĩ nghèo là mục đích tốt, nhưng dùng tiền gian lận là phương tiện xấu.

Không có tiền làm phúc th́ thôi, có thể làm phúc bằng lời cầu nguyện, bằng hi sinh hăm ḿnh. Tội ǵ làm phúc cho kẻ khác được hưởng mà ḿnh lại mang tội, coi chừng c̣n bị người ta chê cười "già rồi mà c̣n dại". Nói thật, mất ḷng. Nhiều khi người ta gửi thư cám ơn đó, nâng quí vị lên hàng đại ân nhân đó, nhưng ḿnh lại mắc nợ xă hội và mắc nợ Thiên Chúa, không đền đời này, cũng phải đền đời sau.

đ/ Trên đây là nói về lư về luật, ai giữ được như vậy th́ rất tốt, nhưng "noi gương Chúa và theo nguyên tắc đoán lành", tôi hiểu là ông cụ không biết rơ về hậu quả đức công bằng xă hội cũng như trong đạo, ông cụ cũng có ḷng muốn giúp đỡ người nghèo bên quê nhà.

e/ Để an ḷng, có thể sửa lại bằng cách không lănh trợ cấp nữa, và làm những việc linh mục dạy trong ṭa giải tội.

Chúc chị và gia quyến luôn an b́nh, được ơn Chúa chúc phúc.

(Lm. Đoàn Quang)