24.Khác biệt giữa Catholic và Old Catholic?

Hỏi: Xin cho biết sự khác biệt giữa Old Catholic, Old Roman Catholic, Liberal Catholic.

Tran Ngoc

 Đáp:

- Old Catholic (Công giáo cũ) là tên gọi của một tổ chức phát xuất tại thành phố Munich bên nước Đức , vào năm 1871, sau Công đồng Vatican 1. Công đồng tuyên bố tín điều "Đức giáo hoàng không sai lầm (infallibility- vô ngộ) khi nhân danh Tông ṭa (ex Cathedra) dạy về những điều thuộc tín lư và luân lư Công giáo .

Nhưng nhóm Old Catholic phản đối tín điều trên. Họ nhận ḿnh là Old Catholic, họ chủ trương như Tin lành thời đó, dùng tiếng địa phương trong Phụng vụ thánh lễ, cho các linh mục được lập gia đ́nh.

Họ có 25 ngàn tín đồ.

- Old Roman Catholic, tên giống như giải nghĩa trên. Tên gọi này không thịnh hành lắm.

- Liberal Catholic (Công giáo tự do, cấp tiến): nhóm này chủ trương giải nghĩa thần học Công giáo theo hoàn cảnh, nghĩa là theo thời. ví dụ: thời nay dân chúng chủ trương li dị dễ dàng, nếu thấy sống với nhau không hạnh phúc th́ nhóm này cũng chấp nhận như vậy là đúng.

Hi vọng ông bạn Tran Ngoc thêm được vài tư tưởng mới. Tài liệu giải nghĩa theo Catholic dictionary.