26.Sách Khải Huyền...

Hỏi:

1/ Sách Khải Huyền có phải được viết bởi Thánh Gioan hay do một người khác?

2/ 12 chi tộc DoThái có phải là 12 bộ lạc giống như người Thượng ở Việt nam sống trên núi họp thành dân Do thái phải không?

3/ Trong sách Khải Huyền có nói "Một Bà đầu đội triều thiên 12 ngôi sao, ḿnh mặc áo mặt trời. Ở đây có nghĩa nói về Đức Mẹ. Vậy đầu đội triều thiên 12 ngôi sao có nghĩa là ǵ ?

 4/ Những chuyện trong sách Khải Huyền đă xảy ra hết chưa, hay vẫn c̣n ở trong tương lai ?

(một độc giả bang Texas)

 Đáp:

 1/ Chính thánh Gioan đưuợc Thiên Chúa mạc khải tại đảo Pasmo, đă viết ra sách này (chương1 câu 9).

 2/ Không giống những bộ lạc người Thượng tại Việt nam , nhưng là 12 con của cụ Giacop (đọc lịch sử của họ trước khi kéo nhau sang nước  Aicap mua lúa... (sách Sáng thế Kư từ chương 29 trở đi...)

 3/ 12 ngôi sao chỉ 12 nhân đức của Đức Mẹ:

3 đức đối thần: Tin, cậy, mến/ 4 đức trụ: Khôn ngoan, công bằng, can đảm, tiết độ/ 3 đức bậc Tu ḍng: Vâng lời, khiết tịnh, khó nghèo/ 2 đức Chúa Giêsu dạy học với Ngài : hiền lành, khiêm nhượng.

 4/ Nhiều chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, ví dụ: chuyện Đức thánh Micae đánh nhau với satan,...chỉ có Thiên Chúa biết khi nào xảy ra, loài người không biết được.