41.Chúa Thánh Thần?

Hỏi:

1- Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Jordan, có lời phán:  Này là con yêu dấu của Ta, "Hôm nay Cha đă sinh ra Con" . Vậy nghĩa là "hôm nay" mới sinh ra Chúa Giêsu sao?

2- Tại sao chim bồ câu lại chỉ về Chúa Thánh Thần , lễ Hiện xuống lại là lưỡi lửa đậu trên các Tông đồ?

(Thuan Phan, TX)

 Đáp:

1- "Hôm nay...", câu này trích từ Thánh vịnh 2 câu 7 , áp dụng cho ngày lên ngôi của con vua Davit hay người kế vị.

Ở đây có ư dùng để ca tụng Chúa Kitô được Thiên Chúa Cha tôn vinh sau khi chịu rửa trong sông Giodano, và dạy ta: Hăy vâng lời Chúa Kitô.

2- Chim bồ câu nhắc lại việc Thiên Chúa tạo dựng trời đất từ ban đầu (sách Sáng thế đoạn 1 câu 2: "Thần khí bay là là trên mặt nước".

- Lưỡi lửa chỉ việc Chúa Thánh Thần ban sức mạnh như lời nói nóng bỏng cải hóa tâm hồn nhơ bẩn, biến thính giả nên người tốt của Thiên Chúa .

Chúa Thánh Thần có nhiệm vụ áp dụng công nghiệp cứu chuộc của Chúa Giêsu , Ngài rất linh hoạt, nhiều sáng kiến qua các hoạt động của Ngài trong tâm hồn các tín hữu và trong Giáo hội như Hiến chế tín lư (Lg 52) Công đồng Vatican 2  đă hết lời ca tụng.