42.Về quan niệm về sự sống lại giữa các phe người Do thái xưa

Hỏi:

Đă có sự tranh căi giữa phái Pharisiêu và phái Saduceo trong Do thái về sự kiện " người chết sống lại" . Thánh Phaolo khi bị ra ṭa cũng nói tới việc này và v́ thế gây chia rẽ giữa 2 phe. Bài Phúc âm nói về người đàn bà lấy 7 người chồng, sau này sẽ là vợ ai? Xin cho biết trong Kinh thánh Cựu ước nói ǵ về việc "sự sống đời sau"?

(Thuan Phan, TX)

 Đáp:

- Kinh thánh Cựu ước không nói nhiều về sự sống đời sau. Người ta có thể đọc rải rác vài nơi trong sách Sáng thế 1, Nhị luật 30, Khôn ngoan 22; 11; Ed 37; 47; Dn 12; Tv 15; 22; 33; 62; 117; 142.

Chúa Giêsu trong Tân ước đă nói nhiều đến sự sống đời sau. Ngài quả quyết: Ai được lời lăi cả mọi sự trên đời này mà mất sự sống đời đời th́ nào có lợi ǵ (Mt 16,26). Trong bài phúc âm về sự phán xét chung, Ngài chia người lành kẻ dữ làm 2 bên, một để bị phạt đời đời, một để hưởng phước đời đời (Mt 25,31-46). Sống đời đời trong hạnh phúc mới quí.

 

- Người chết thời Cựu ước đi về đâu?

Hỏi:

1/ Những người chết trong thời Cựu ước họ đi về đâu? Ở Luyện ngục hay một nơi nào khác?

2/ Sau khi chết Chúa Giêsu xuống đâu để t́m những người đă chết để đưa về trời như thánh Anna hay thánh Gioakim.

 3/ Khi Chúa sống lại và lên trời mới đưa những người đă chết về trời sao?

(Thuan Phan, TX)

 Đáp:

1/ - Những người đă chết trong thời Cựu ước, nếu là người  lành thánh như thánh Gioakim, Anna...th́ vào ngục Tổ tông (lambo, limbo) chờ đợi. Những người chết dữ th́ xuống địa ngục, hỏa ngục (gehenna, hades, sheol= hell).

2/ Sau khi chết, Chúa Giêsu xuống ngục Tổ tông (theo kinh Tin kính Các Tông đồ vẫn đọc) thăm viếng các thánh nhân. Các ngài sẽ theo Chúa về Thiên đàng ngày Chúa lên trời.

3/ - Đúng như vừa giải thích.