43.Về người Do thái và người Samaria

 Hỏi:

Nguoi Samaritano cung tin Chua nua, nhung ho khong tho phuong tai den tho Jesuralem nhu nguoi Do-Thai. ( Cau chuyen Chua gap nguoi dan ba Samario dang muc nuoc o gieng miền Samaria, Chua Giesu den xin nuoc va noi quá khứ của bà nen ba da tin vao Chua )

Nguoi Samario, trong kinh thanh noi den 2 lan, lần trên và lan Chúa nói trong dụ ngôn "nguoi di duong bi cuop danh va duoc nguoi Samario tot cuu giup". Vay cả nguoi Samario va nguoi Do-Thai cung tho phuong mot Thien-Chua a ?

(Thuan Phan, TX)

 Đáp:

Theo sách Các Vua quyển II chương 17 (2V 17,6.24), khoảng năm 720 (trước CGS), bấy giờ Samaria và Giudêa là 2 nước riêng biệt. Vua Assur người Assyri xâm chiếm nước Samaria và bắt người dân Samaria đi đày bên nước Mêdi, ngược lại vua đem dân từ Babilon, Kuta...đến sống trà trộn với người Samaria c̣n ở lại. Hai bên cưới gả nhau trở thành dân hỗn hợp (dân Chúa và dân ngoại). Đó là tội không thể tha theo luật Do thái, những người lấy chồng ngoại này mất quyền làm người Do thái. Ngày nay, nếu gia đ́nh Do thái có đứa con nào "xé rào" đi lấy ngoại bang, gia đ́nh sẽ coi như người con ấy đă chết, gia đ́nh sẽ làm lễ an táng người con tội lỗi cách tượng trưng.

Về sau, nước Giudêa cũng bị dân ngoại xâm lăng, đền thờ Giêrusalem cũng rơi vào tay dân ngoại, dân Do thái bị đi đày tại Babilon, nhưng họ ngoan cố không chịu mất gốc, họ cho ḿnh vẫn là Do thái.

Đến thời Esdra và Nehemia dân lưu vong được trở về quê cũ. Họ sửa lại đền thờ Giêrusalem đă bị dân ngoại làm ô uế, thờ Chúa Giavê tại đền thờ này. Nhân dịp này, người Samaria t́m đến cộng tác, nhưng người Giudêa khinh bỉ ho, không cho cộng tác, người Giuđea cho người Samaria là bọn mất gốc, là dân ngoại... Từ đó người Samaria chống đối người Do thái, người Samaria xây đền thờ riêng  thờ Chúa Giavê tại núi Garisim, và không cho người Giuđea qua lại Samaria...Sự xung đột xảy ra vào khoảng năm 450 trước CGS, và vẫn c̣n gay gắt vào thờ CGS.