46.Làm sao biết có ơn gọi đi tu? người tu bị cám dỗ? phạm tội rồi đi tu ? tu viện và đan viện?

Hỏi:

- Làm sao biết có ơn gọi đi tu?

- Người đi tu hay bị cám dỗ về điều ǵ ?

- Phạm tội trong quá khứ, có đi tu được không?

- Tu viện và đan viện khác nhau thế nào?

 Đáp:

Xin lần lượt trả lời từng câu hỏi trên:

 1- Làm sao biết có ơn gọi đi tu?

 - Khi Thiên Chúa muốn gọi ai vào bậc tu tŕ (làm linh mục hay thầy ḍng, bà sơ), Chúa thường cho những dấu hiệu, tuy ban đầu c̣n lờ mờ nhưng dần dần sẽ rơ nét. Có thể tóm như trong Giáo luật khoản 241,1 sau về người muốn làm linh mục :

"Giám mục chỉ nên nhận vào Đại chủng viện những người nào, xét theo các đức tính nhân bản và luân lư, đạo hạnh và trí tuệ, sức khỏe thể lư và tâm lư, cùng ư muốn ngay thẳng của họ, được coi là có đủ khả năng hiến thân trọn đời cho các tác vụ thánh".

Những điều trên là những tư cách tốt để đi tu, để trở nên linh mục tu sĩ tốt, đạo đức, thánh thiện, tương tự như chia thành 3 chữ T cho dễ nhớ:

1. Thể: Khỏe mạnh, không tật nguyền,

2. Trí: Học lực khá, thông minh càng tốt, nhưng cần khiêm tốn,

3. Tâm: với ḿnh: thật thà, trong sạch, với người: bác ái, hi sinh, với Chúa: cầu nguyện, tôn vinh. Đây là những điều lư tưởng, xứng đáng cho người tu.

Vậy nếu người trẻ nào thấy ḷng ham thích tu, thích nên người tốt, thích phục vụ tha nhân, đó là dấu tốt, hăy gắng mấy điều sau trong thời gian đợi đi tu:

            1. Cầu nguyện (pray) xin Đức Mẹ giữ ơn gọi.

            2. Giữ tâm hồn trong trắng ("limit" trong tiếp xúc với bạn bè khác phái...)

            3. Tập nhượng bộ (surrender) không hung hăng tranh căi.

            Việc t́m nơi tu: Coi xem ḿnh thích làm ǵ, th́ t́m nơi hợp với ḿnh. Ví dụ: Ai thích làm linh mục giáo phận (diocesan priest) th́ t́m hiểu Chủng viện (Seminary), thích làm linh mục Ḍng th́ vào ḍng linh mục, thích dạy học th́ t́m hiểu ḍng dạy học...đừng vào thử ḍng coi bệnh nhân, sẽ mất giờ và dễ mất ơn gọi.

            Ngày nay, nhiều bạn trẻ không thích đi tu, nhưng cha mẹ sợ để ở ngoài, con đâm hư, nên gửi vào nhà ḍng theo học, được năm nào hay năm ấy, v́ thế số đệ tử tu thật không nhiều.

 

2. - Người đi tu hay bị cám dỗ về điều ǵ ?

- Đi tu hay ở ngoài mỗi người đều có mối tội đầu. Người tu hay người đời hay bị cám dỗ về mối tội đầu của ḿnh, bị cám dỗ về những ǵ ḿnh thiếu. Người tu cũng thường bị cám dỗ về 3 điều họ đă khấn: muốn theo ư riêng ḿnh, đời sống gia đ́nh, tiền bạc...nhiều hơn. Họ đă bỏ t́nh yêu ngoài đời, thay vào bằng t́nh yêu Chúa , nhưng Chúa th́ thiêng liêng...nên dễ bị cám dỗ hướng ra đời.

Họ cần cầu nguyện luôn xin Đức Mẹ giúp sức, từ bỏ con người tự nhiên, tập khiêm tốn trong nếp sống cộng đồng...mới mong bền đỗ.

Tu một năm th́ lắm người tu, nhưng tu cả đời, không dễ chút nào.

Nhiều tu sĩ ban đầu cũng hăng hái, đă khấn trọn đời, đă theo tới hết thần học, nhưng rồi bỏ cuộc tu. Họ tưởng ra đi sẽ làm chuyện này chuyện nọ, thành công ở nơi nọ nơi kia, nhưng hoàn cảnh cuộc đời không như họ tưởng, sau cùng đành kết thúc trong bậc sống gia đ́nh, cũng gặp những lủng củng khó khăn...

 

 3 - Phạm tội trong quá khứ, có đi tu được không?

- Câu hỏi này không xác định loại tội, có lẽ người hỏi nhắm vào tội về phái tính...Nếu đúng th́ có 2 trường hợp:

a/ nếu đă có con với nhau th́ phải có trách nhiệm nên khó mà đi tu, trừ khi bên kia lănh trách nhiệm giùm,

b/ nếu không có con th́ ăn năn xưng tội, đi tu được như thường, miễn là dứt khoát đi tu, không vương vấn, không "bắt cá 2 tay".

 

4 - Tu viện và đan viện khác nhau thế nào?

- Tu viện (Religious house, Convent) là nơi các tu sĩ thực hành đời sống chung: cùng cầu nguyện, cùng ăn uống, cùng ngủ nghỉ, cùng sinh hoạt...theo giờ giấc chỉ định.

- Đan viện (Abbey, Monastery) đan (đơn độc = monos, alone) nơi các tu sĩ thực hành đời sống chiêm niệm cá nhân nhiều hơn, trừ thánh lễ, các Giờ Kinh nguyện được cử hành chung.

Dù sống tập thể trong tu viện, hay sống cá nhân trong đan viện, đời tu không thiếu thánh giá, như Chúa Giêsu phán: "Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ ḿnh, vác thập giá ḿnh hằng ngày mà theo" (Mt 16,24).

Trong đời sống chung, dù là cùng phái, nhiều khi rất phức tạp, rất cần sự  khiêm tốn, bỏ ḿnh, nhịn nhục nhau, hi sinh cho nhau... Sách Gương Chúa Giêsu nói: "Ở đây không ai đứng vững (tu bền đỗ), nếu không tự hạ v́ Chúa ".

 Nhưng nếu tu "đắc đạo", dù là tu viện hay đan viện, phần thưởng lại lớn lao: "Được lăi gấp trăm ở đời này và hằng sống đời sau" (Mt 19,9). Lời hứa ấy của Thiên Chúa  là chắc chắn.