48. 5 năm rồi không xưng tội

 Hỏi:

1- Cưới vợ được 5 năm rồi, đạo ai nấy giữ. Bốn năm nay không xưng tội, bây giờ phải làm sao?

2- Xưng tội 1 hay 2 năm một lần, có tội không?

3- Xưng tội không hết tội, lên rước lễ được không?

4- Xưng tội tiếng Việt với cha Mỹ được không?

5- Xưng tội bằng điện thoại hay bằng e-mail th́ tiện lắm.

Đáp:

1- Cưới vợ được 5 năm rồi, đạo ai nấy giữ. Bốn năm nay không xưng tội, bây giờ phải làm sao?

Luật Giáo hội dạy: Điều 989:  "Mọi tín hữu, sau khi đă đến tuổi khôn, buộc phải xưng kỹ càng các tội trọng ít là mỗi năm một lần".

Anh rất nên xét ḿnh, ăn năn, xưng tội để tâm hồn được trong sạch, b́nh an , đủ ơn sống bậc gia đ́nh. Thân xác ta ngày nào cũng phải tắm rửa, linh hồn ít ra một năm xưng tội mùa Vọng, mùa Chay và những khi cần lấy lại ơn thánh hóa, bị mất v́ tội trọng, đó là người luôn tỉnh thức chờ chủ nhà về bất cứ lúc nào, ngày hay đêm...

Bây giờ anh cần phải xét ḿnh theo 10 điều răn Chúa , 6 điều răn Hội thánh, 7 mối tội đầu, ăn năn dốc ḷng chừa, rồi đến nhà thờ vào giờ xưng tội chiều thứ Bảy, Chúa nhật để xưng tội, lănh ơn b́nh an Chúa đang chờ để ban cho anh.

 

2- Xưng tội 1 hay 2 năm một lần th́ có tội không?

Xin coi điều 989 giáo luật trên.

 

3- Xưng tội không hết tội, lên rước lễ được không?

Nếu có ḷng thành thực xưng thú, nhưng v́ luống cuống nên quên tội trọng, th́ cứ việc lên rước lễ, lần sau xưng tội, xưng tội quên đó ra ngay lúc đầu cho khỏi quên nữa.

 

4- Xưng tội tiếng Việt với cha Mỹ được không?

Nếu thực sự không biết đủ tiếng Mỹ, khi vào ṭa, xin phép ngài trước: Father, I don’t speak English well, may I confess my sins in Vietnamese? Thường th́ cha giải tội ok.

 

5- Xưng tội bằng điện thoại hay bằng e-mail th́ tiện lắm.

Đúng là rất tiện, nhưng Phép giải tội mang h́nh thức ṭa án: có tội nhân, có quan án, nên đ̣i đương sự có mặt tại chỗ.

Giáo hội không chấp nhận xưng tội bằng điện thoại hay e-mail, tuy rất tiện, nhưng có thể bị lộ, bị phá ấn ṭa (secret seal of confessional).

Được xưng tội qua người thông ngôn, nhưng họ cũng phải giữ bí mật về tội họ biết (Gl 983,2 và 990).

            Trường hợp không thể xưng tội cách nào, v́ bệnh nạn, v́ xa xôi, v́ không có linh mục ...vẫn c̣n có cách ăn năn tội cách trọn (Kinh Ăn năn tội: Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đă dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết v́ con, mà con đă cả ḷng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, th́ con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự.
Con dốc ḷng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, th́ con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen).