49.Giải tội tập thể, thấy làm sao không ổn!

 Hỏi:

Linh mục ở chỗ con đă giải tội tập thể: phát cho giáo dân một miếng giấy trong đó có in mười điều răn; ai phạm tội ǵ th́ viết vào, rồi vị linh mục đứng trước bàn thờ, và giáo dân xếp hàng lên đưa giấy. Cha cầm tờ giấy, không khuyên bảo ǵ, và ban phép giải tội ngay. Con cũng có làm một lần, nhưng con nghĩ nó làm sao, không biết có thành phép giải tội không? ở xứ này đầy đủ tiện nghi vật chất tinh thần, sao lại làm như vậy? Nên lần thứ hai con không xưng.  

Đáp:

- Qui luật của "xưng tội tập thể": Theo Giáo luật khoản 961, để giải tội tập thể, đ̣i:

1/ Trường hợp khẩn thiết trầm trọng như gặp đám đông nguy tử, linh mục không đủ giờ nghe từng người xưng,

2/ Trường hợp chỉ v́ đông giáo dân, không có sự cần thiết khẩn như nguy tử, (ví dụ một đại hội Công giáo nào đó, nếu BTC muốn Giải tội tập thể), đ̣i phải có sự đồng ư của giám mục địa phương.

3/ Trước khi ban phép xá giải, linh mục nhắc cho hối nhân ăn năn tội và lưu ư họ phải xưng tội trọng, nếu có, trong lần xưng tội riêng sau đó, sớm bao nhiêu có thể.

 Tôi chỉ có thể nêu nguyên tắc luật, nếu ông bạn không muốn xưng tội tập thể với linh mục nào đó , có thể xưng cá nhân với linh mục khác cho lương tâm thanh thản.

Trường hợp giải tội tập thể trên, theo tôi hiểu là thành, v́ "có người xưng, dù ghi tội trong giấy, và linh mục  có năng quyền đă đọc công thức tha tội".